Eiendomsutviklere tar ikke bare økonomisk risiko. De tar også politisk risiko.

Den politiske risikoen er kanskje vel så stor som den økonomiske fordi mye av verdiskapningen skapes nettopp i kommunenes regulering av områder og tomter.

Vi spør: Hva betyr kommunevalget for boligmarkedet og boligbyggerne?

Gjester: Konsernsjef Daniel K. Siraj, OBOS og konsernsjef Stig Bech, Solon Eiendom.