E-tinglysing har nådd en viktig milepæl i mai. Over 30% av alle eiendomshandler der bankene er involvert med finansiering som skal tinglyses går nå digitalt. Det skriver Finans Norge i en pressemelding.

Prosjektet,  "Digital Eiendomshandel", er et samarbeid mellom Finans Norge, Bits, Eiendom Norge og Kartverket.

- Vi anslår at 60-70 prosent av alle boligtransaksjoner bør kunne gjennomføres digitalt, sier Nordskog-Inger.

Andel BITSBilde: Bits AS.

 

Slipper å møte fysisk

Lånesøknad, finansieringsbevis, kjøpekontrakt, skjøte- og pantedokumenter som tidligere foregikk via innsendelse av fysiske dokumenter holder nå på å bli digitalisert.

For en forbruker som både låner til bolig, kjøper bolig og får både lånet og eiendom tinglyst vil tidsbruken bli markant mindre.

- Det er svært gledelig at forbrukerne har begynt å bruke den digitale løsningen. Og vi har tro på at dette er starten på den nye normalen, sier Nordskog-Inger.

DProsjektet har beregnet at samlede gevinster over en 10-års periode vil være 12,6 milliarder kroner.