- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at utleieboligprisene stiger igjen etter en svakere utvikling, spesielt i Oslo i kjølvannet av korona-pandemien. Mens leieprisene steg i Oslo med 1,9 prosent, fikk Bergen og Stavanger og Sandnes en sterk oppgang på 3,1 og 2,7 prosent i andre kvartal. I Trondheim var utviklingen i leieprisene svak med en oppgang på 0,3 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Markedet for boligutleie er tilbake etter at koronapandemien endret takten i utleiemarkedet gjennom 2020, da mange leietagere, typisk studenter og arbeidsinnvandrere reiste hjem. Mange av smittevernstiltakene mot covid-19 ble opphevet mot slutten av andre kvartal i 2021, og så lenge det ikke kommer nye strenge tiltak tror vi etterspørselen etter leiebolig vil øke fremover, sier han.

Stavanger og Sandnes sterkest siste år

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 6,9 prosent. Deretter fulgte Bergen og Trondheim med en oppgang på 3,6 og 3,2 prosent. Svakest utvikling det siste året hadde Oslo med oppgang 0,8.

- Alle de store byene har nå en positiv utvikling i leieprisene og det er spesielt Stavanger og Sandnes som skiller seg ut. Det er nå større optimisme både i boligmarkedet og utleiemarkedet i denne regionen enn på mange år. I Oslo derimot er utviklingen i leieprisene moderat etter fallende leiepriser i andre halvår 2020 og første kvartal 2021, sier Lauridsen.

Mindre tilbud i Oslo, større i Trondheim

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal i 2021 er 3581. Av disse er 2001 i Oslo, 573 i Bergen, 597 i Trondheim og 410 i Stavanger/Sandnes.

- Det var markant færre boliger til leie i Oslo, Bergen og Stavanger og Sandnes ved inngangen til sommeren 2021. I Trondheim derimot var det betydelig flere boliger til leie. Utviklingen på tilbudssiden korresponderer altså godt med utviklingen i leieprisene i de ulike byene, sier Lauridsen.

Politikk i leiemarkedet

Flere partier har i valgkampen 2021 tatt til orde for endringer i husleieloven. Og enkelte partier som SV ønsker enda sterkere beskatning av sekundærboliger, selv om dagens regjering har harmonisert beskatningen av sekundærbolig med andre investeringer.

- Det kan være behov for justeringer av både husleieloven og beskatningen av eiendom i Norge, men det er det viktig å minne om at utleieboliger og sekundærboliger, så lenge de leies ut, faktisk dekker et boligbehov. Ens sekundærbolig er en annens primærbolig, sier Lauridsen.

- Dessuten utgjør boligutleiemarkedet langt mer enn sekundærboliger. Det innebefatter også kommunale boliger, studentboliger, utleie av andel av egen bolig og rene boligutleieselskaper, sier Lauridsen.

I mange livsfaser som under studier, midlertid arbeid eller pensjonisttilværelse vil det være naturlig å leie bolig. Eiendom Norge mener det derfor er viktig at det opprettholdes et godt tilbud av boliger for utleie i Norge.

- Leiemarkedet er først et problem når mange blir ufrivillige leietakere i selveierlandet Norge og utleiemarkedet preges av useriøse aktører. Dessverre er egen eid bolig blitt stadig mer utilgjengelig i Norge, samt at det kommer rapporter om enkelte useriøse aktører på utleiemarkedet. Dette er noe politikere og de seriøse aktørene i boligutleiemarked må ta på alvor, avslutter Lauridsen.