- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at det var en oppgang i utleieboligprisene i Norge samlet i første kvartal 2022. I Bergen var det en sterk oppgang på 15,1 prosent i årets første kvartal, mens Trondheim og Oslo hadde en vekst på henholdsvis 5,8 og 0,1 prosent. Stavanger/Sandnes hadde en prisnedgang på 1,9 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Oppgang i Bergen, optimisme i Stavanger

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Bergen og Stavanger med en oppgang på 13,4 og 7,8 prosent. Deretter fulgte Trondheim med en oppgang på 2,5 prosent. Svakest utvikling de siste året hadde Oslo med oppgang 2,3 prosent.

- Bergens kraftige oppgang i første kvartal skyldes delvis at det har blitt leid ut mange boliger av høy kvalitet sammenliknet med sist kvartal. Vi venter at prisveksten vil jevne seg ut utover året, sier Lauridsen.

- I Stavanger og Sandnes falt leieprisene kraftig fra 2014 til 2016 parallelt med oljebremsen. Nå viser utviklingen i leieprisene og boligprisene gjennom de to siste årene en sterk vekst i området. Både boligmarkedet og utleiemarkedet er her friskmeldt, sier han.

Færre boliger til leie

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av første kvartal til 2022 er 2491. Av disse er 1314 i Oslo, 488 i Bergen, 420 i Trondheim og 269 i Stavanger/Sandnes.

- I bruktboligmarkedet har det vært en nedgang i tilbudssiden gjennom første kvartal. Dette ser vi også i utleiemarkedet. Vi har aldri tidligere registret et lavt utbud av utleieboliger på Finn.no ved utgangen av første kvartal, sier han.

I Trondheim er utbudet av utleieboliger stabilt sammenliknet med de siste årene. I de tre andre byene er utbudet på et svært lavt nivå sammenliknet med de siste årene.

- Vi tror den lave tilbudssiden delvis kan forklares med den økte formuesbeskatningen av sekundærboliger i 2022, da vi har fått tilbakemeldinger om mange ønsker å selge sine utleieboliger som følge av dette, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.