- Storbyindeksen viser at leieprisene stiger i et moderat tempo. I første kvartal steg leieprisene sterkt i Stavanger/Sandnes og Trondheim, mens utviklingen var mer moderat i Bergen og Oslo, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Sterkest leieprisutvikling i første kvartal hadde Stavanger/Sandnes med en oppgang på 6,9 prosent etterfulgt av Trondheim med en oppgang på 6 prosent. Svakest utvikling hadde Bergen med en oppgang på 0,1 prosent. Leieprisene i Oslo steg med 0,7 prosent i første kvartal.

Sterkest vekst i leieprisene det siste året har Trondheim med en oppgang på 5,4 prosent. I Oslo har utleieprisene det siste året steget med 2,7 prosent, mens de har steget 2,3 prosent i Bergen sist år. I Stavanger/Sandnes prisutviklingen fortatt negativ med en nedgang på 0,1 til tross for oppgangen i første kvartal.

- I Stavanger falt leieprisene kraftig fra 2014 til 2016 parallelt med oljebremsen. Prisene har hentet seg noe igjen siden bunnen, men det er fortsatt et godt stykke unna toppen tidlig på 2010-tallet.

- Utviklingen i leiemarkedet er stabil tross de drastiske tiltakene mot å hindre koronasmitte i samfunnet. Hvis korona får en effekt i leiemarkedet vil dette trolig være synlig først i leieprisindeksen for andre kvartal 2020, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av fjerde kvartal er 3501. Av disse er 1982 i Oslo, 699 i Bergen, 476 i Trondheim og 435 i Stavanger/Sandnes.

- Det er liten økning i antall boliger for leie sammenlignet med utgangen av fjerde kvartal, men utbudet av boliger for leie holder seg stabilt i alle de store byene, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.