Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned.

Boligprisene er nå 12,4 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Vi har lagt bak oss en normal januar måned med solid prisvekst og høy aktivitet. Etter mange måneder med svært sterk prisvekst er det normalt at prisutviklingen moderer seg noe, men med en sesongkorrigert prisvekst på 0,6 prosent så er dette likevel som å regne som en sterk boligprisvekst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6.169 bruktboliger sist måned. Det er en oppgang på 9,4 prosent sammenlignet med januar 2016.

-Det har blitt solgt vesentlig flere boliger i januar i år sammenlignet med i fjor. Det er kun i 2015 at det er blitt solgt flere boliger i en januar måned. Vi ser en økning i salgsvolumet i alle de store byene, der Stavanger skiller seg ut med 56,4 prosent flere solgte boliger i januar i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

I løpet av januar måned ble det lagt ut 6346 boliger for salg i Norge. Det er 1,5 prosent flere enn i januar 2016.

-Vi har i 2017 erstattet indikatoren «usolgte boliger» med «lagt ut for salg», da dette gir et riktigere bildet av utviklingen av tilbudssiden i boligmarkedet. Antall nye boliger lagt ut for salg i januar viser at oppdragsinngangen er høy, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i januar 2017, mot 47 dager i januar 2016. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig. Av de større byene så tok det lengst tid i Stavanger med 69 dager.

Av de større byene så hadde Lillehammer og Asker den sterkeste prisutviklingen i januar med en oppgang på henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent. Svakest prisutvikling hadde Bergen og Ålesund med en oppgang på henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent.

12 måneders veksten er fallende i de fleste områdene siden veksten i januar i år var svakere enn i 2016 i store deler av landet. 12 måneders veksten er imidlertid fortsatt høy i mange områder, og fortsatt over 20 prosent i mange bydeler i Oslo og også over 10 prosent i store deler av Østlandsområdet.

-Det er for tidlig å konkludere med at den avtagende 12 måneders veksten vi har i januar er begynnelsen på et trendskifte i boligmarkedet. Vi forventer likevel en svakere utvikling i 2017 sammenlignet med 2016 utover i året, blant annet grunnet den innstrammede boliglånsforskriften som var gjeldende fra 1. januar. Innstramningene har gjort det vanskeligere å få boliglån, noe som vil få en effekt i boligprisene, men fremdeles usikkert i hvor stort omfang, avslutter Dreyer.