Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2020 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i første kvartal hadde Kristiansund med en oppgang på 4,1 prosent, mens Vefsn hadde svakest utvikling med en nedgang 1,3 prosent, sier Lundesgaard.

- Boligprisene stiger normalt i første kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områder i Norge. Den negative utviklingen vi observerte i boligmarkedet i siste halvdel av mars med fallende priser og lavere transaksjonsvolum er ikke synlig i disse kvartalstallene, sier Lundesgaard.

- Dette skyldes at volumet solgt i kvartalets siste uker etter korona er lite sammenlignet med totalen i kvartalet. Man må derfor behandle tallene med en viss varsomhet som en indikator for markedsutviklingen, avslutter Lundesgaard.

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.