Sterkest vekst i første kvartal hadde Kongsvinger, Lillehammer og Vefsn med en oppgang på henholdsvis 4,5, 4,2 og 4,1 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger Sør med en nedgang på 0,6 prosent.

Eiendom Norge utgir i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2019 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene med oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner er nå tilgjengelig på eiendomnorge.no.

– Utviklingen i boligmarkedet så langt i 2019 har vært stabil og kjennetegnet av stor aktivitet og moderat boligprisutvikling i de fleste delene av landet, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Sterkest 4 kvartalsvekst ved utgangen av første kvartal har Distriktene i Aust-Agder (8,7 prosent), Holmestrand (7,6 prosent) og Alta (7,4 prosent).

Svakest 4 kvartalsutvikling har Sola og Randeberg (-1,3 prosent), Molde (-1,2 prosent) og Hå, Klepp og Time, samt Stange (begge – 0,5 prosent).

– Første kvartal 2019 starter der 2018 sluttet med en moderat boligprisutvikling, noe som er positivt gitt de store svingningene vi har sett i boligmarkedet de siste årene i mange områder i Norge , avslutter Lundesgaard.

Ytterligere informasjon:

Last ned Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2018 her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.