Boligprisene er nå 13 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned.

– 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent. Likevel har året så langt hatt en mer moderat pristrend enn det vi hadde i store deler av fjoråret. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare i månedene som kommer, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6.123 bruktboliger sist måned. Det er en nedgang på 5,3 prosent sammenlignet med februar 2016.

– Hittil i 2017 har det vært høy aktivitet og mange bolighandler, det er kun i 2015 det har vært solgt flere boliger enn så langt i 2017. Det er store forskjeller i aktivitetsnivået rundt om i landet, der Stavanger utmerker seg av de store byene med 59,0 prosent flere solgte boliger hittil i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

I løpet av februar måned ble det lagt ut 6.878 boliger for salg i Norge. Det er 2,4 prosent færre enn i februar 2016. Hittil i år er det lagt ut tilnærmet likt antall boliger for salg som i 2016.

– Det er store regionale variasjoner i tilbudssiden, selv om det for landet totalt er likt som i fjor. I Bergen og Oslo er det lagt ut vesentlig færre boliger for salg så langt i år, mens i Stavanger og Trondheim har det vært en større økning. Disse forskjellene kan få en betydning for utviklingen i de regionale markedene i månedene som kommer, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i februar 2017, mot 41 dager i februar 2016. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 13 dager å selge en bolig. Av byene så tok det lengst tid i Haugesund med 80 dager.

Oslo hadde den klart sterkeste prisutviklingen i februar med en oppgang på henholdsvis 1,6 prosent. Svakest prisutvikling hadde Sandnes og Haugesund som begge hadde en oppgang på 0,1 prosent.

12 måneders veksten er fortsatt høy, mange områder har fremdeles en 12 måneders vekst på over 10 prosent. Det er i Østlandsområdet markedet er spesielt sterkt, og Oslo skiller seg ut med en 12 måneders vekst på 24,0 prosent. I Oslo har så godt som alle bydeler en 12 måneders vekst på over 20 prosent.

– Det er fortsatt for tidlig å si om boliglånsforskriften har fått effekt i boligmarkedet. Vi forventer at den innstrammede forskriften vil dempe markedet mer i de kommende månedene, og da sannsynligvis spesielt i Oslo. Det er grunn til å anta at noe færre førstegangskjøpere nå får boliglån, samt at det blir noe færre som får store lån til de aller dyreste boligene og sekundærboliger, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Terje Halvorsen, styreleder, mobil 928 89 360

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.