Evalueringen har skjedd på bakgrunn av tilbakemeldinger fra deres egne medlemmer, eiendomsmeglingsbransjen og forsikringsbransjen.

Den er en forenklet versjon som nå testes ut, og ifølge takstbransjen skal rapporten nå være mer markedsrettet og mindre detaljert.

Grundig evaluering

– Takseringsbransjen har gjort et grundig arbeid for å markedsrette boligsalgsrapporten, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge

– Vi vil nå gjennom Fagutvalget gjennomgå den nye rapporten, og håper at medlemmer som tester den nye rapporten i markedet melder tilbake positive og negative opplevelser slik at takseringsbransjen får gode tilbakemeldinger fra markedet.

Forenklinger

En av de viktigste endringene som er gjort er at kunden kan velge bort tjenester det ikke er behov for grunnet av lokale markedsforhold, eller der det eksempelvis fremlegges dokumentasjon på kontroll fra det lokale eltilsyn eller fyringsanlegg fra det lokale feiervesenet.

– Denne justeringen vil gjøre det enklere for kunden å få en rapport tilpasset deres behov. Dette kan i andre omgang gjøre det enklere å øke bruken av tekniske rapporter i markedet, sier Dreyer.

Eiendom Norge har tett dialog med Norges Takseringsforbund og NITO Takst i denne viktige fasen.

Trygg bolighandel

– Til tross for at lanseringen ved årsskiftet ikke ble den suksessen man hadde håpet på, vil eiendomsmeglingsbransjen fremdeles jobbe aktivt for å trygge bolighandelen. Da er økt bruk av gode tekniske rapporter viktig, og vi håper og tror denne nye rapporten vil gjøre dette målet enklere å oppnå, avslutter Dreyer.