Boligprisene har økt med 9,8 prosent siden desember 2010. Isolert sett falt prisene med 0,2 prosent fra oktober til november.

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for november bekrefter at Norge fortsatt har et godt fungerende marked med høy aktivitet, god balanse mellom tilbud og etterspørsel og en fornuftig prisutvikling.

– På tampen av boligåret 2011 kan vi slå fast at markedet går inn for en «myk landing» med avdempet prisvekst og normalisert omsetning etter et meget aktivt år, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Prisstigningen på 9,8 prosent gjennom inneværende år, regnet fra desember 2010, kan i stor grad tilskrives første kvartal da prisene steg unormalt mye med nærmere 8 prosent. Deretter har det vært en utflating hvor de resterende 2 prosentenhetene har fordelt seg over perioden fra mars til november. Tolvmånederstakten har i lang tid vært stabil på et nivå like i underkant av 10 prosent. I november falt denne indikatoren tilbake til 8,5 prosent, slik at vi i realiteten det siste halve året har hatt en svært avdempet prisutvikling. Dette viser at vi har et sunt boligmarked i god balanse, sier Laugen.

Statistikken viser at omsetningen av bruktboliger så langt i år har økt med 7,5 prosent siden tilsvarende periode i 2010. Allerede ved utgangen av november er den forrige årsrekorden fra 2010 passert med god margin.

– Aktiviteten i markedet har vært svært høy gjennom året. Men også her har det skjedd en normalisering hvor omsetningsveksten i første halvår var på hele 11 prosent, mens veksten så langt i andre halvår har vært mer moderate 4 prosent. Omsetningen i november, som er på samme nivå som fjorårstallene, bekrefter at vi også ut fra denne indikatoren går mot en «myk landing» for boligåret 2011, sier Laugen.

Kontrastene til resten av Europa, inkludert våre nærmeste naboland, med boligmarkeder som kjennetegnes av få kjøpere, opphopning av boligeiendommer for salg og følgelig synkende omsetning og prisfall, er større en noen gang.

– Så lenge vi ikke får en vesentlig økning i arbeidsledighet, eller at den internasjonale finanskrisen blir kanalisert inn i Norge gjennom bråstopp i finansinstitusjonenes mellomfinansiering, slik det skjedde i 2008, mener Eff at aktivitet og prisutvikling i boligmarkedet er godt fundert, sier Laugen.

Sterkest prisutvikling i Rogaland
Fylkesvis har Rogaland den sterkeste prisutviklingen så langt i år, med en prisstigning på 11 prosent fra i fjor. Svakest prisutvikling finner vi i Østfold og Vestfold, hvor prisene så langt har steget med 6 prosent fra i fjor. Av de største byene har Stavanger, Sandnes og Drammen den sterkeste prisutviklingen hittil i år med en prisstigning på 12 prosent.

– I Stavanger var prisoppgangen like sterk i fjor som i år. Stavangerregionen har de senere årene hatt en betydelig næringslivsvekst knyttet til petroleumsindustrien, men også flere tilstøtende næringer har etablert seg i oljehovedstaden. Dette tiltrekker stadig flere arbeidstakere med høy kompetanse fra både inn- og utland til regionen. Kombinasjonen av tilflytting, høye inntekter og begrenset nybygging forsterker nok prisutviklingen i denne delen av landet, avslutter Laugen.

Litt ned for alle boligtyper Boligprisstatistikken for november viser at boligprisene går litt ned for alle boligtyper.
• Prisene på eneboliger falt med 0,4 prosent fra oktober, men var 5,7 prosent høyere enn i
november 2010.
• Prisene på delte boliger falt med 0,5 prosent fra oktober, men var 7,1 prosent høyere enn i november 2010.
• Prisene på leiligheter var så å si uendret fra august (ned 0,1 prosent), men var 9,6 prosent høyere enn i november 2010.

Aktiviteten i markedet
Formidlingstiden for boliger var 26 dager i november. Dette er én dag mer enn i oktober 2011, og fire dager raskere enn i november 2010. Boligene selges raskest i Oslo og Trondheim, med kun 16 dager i gjennomsnittlig formidlingstid. På bunn ligger Tromsø, med en gjennomsnittlig formidlingstid på 44 dager.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

For kommentarer:

Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J. Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Econ Pöyry og FINN