Oppnådd pris for en gjennomsnittsbolig så langt i 2011 er 2 751 000 kroner, mot 2 538 000 kroner for hele 2010.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,2 prosent høyere enn i april 2011, slik at den underliggende prisutviklingen også var positiv.

Boligprisene for mai 2011 er 9,2 prosent høyere enn for samme måned i fjor, og hele 14,9 prosent høyere enn i toppmåneden august 2007. Korrigert for inflasjon er prisene 3,1 prosent høyere enn i august 2007.

– Maitallene viser meget høy aktivitet i markedet med rekordmange salg og stor interesse fra kjøpersiden. Dette resulterer i kort omsetningstid og et visst press på prisene. Etter prisnedgang i april er imidlertid prisutviklingen for april og mai sett under ett ikke dramatisk, sier styreleder Terje Buraas i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Det vil også normalt ta noe tid før man eventuelt ser effekten av renteøkningen fra Norges Bank. På sikt tror vi likevel at nye renteøkninger vil føre til at boligprisveksten vil flate ut, sier Buraas.

Prisøkning for alle boligtyper
Boligprisene stiger for både eneboliger, delte boliger og leiligheter i mai:
– Prisene på eneboliger økte med 3,9 prosent, og var 7,9 prosent høyere enn i mai 2010.
– Prisene på delte boliger steg med 1,8 prosent, og var 9 prosent høyere enn i mai 2010.
– Prisene på leiligheter økte med 0,5 prosent, og var 9,6 prosent høyere enn i mai 2010.

Tolvmånedersveksten viser at prisene over tid likevel beveger seg med omlag samme hastighet for de tre boligtypene.

Aktiviteten i markedet

Undersøkelsen viser også at formidlingstiden for boligsalg (tiden fra en bolig annonseres siste gang på FINN til den er solgt) har falt i mai. Formidlingstiden var i gjennomsnitt 24 dager, 4 dager mindre enn i april og 3 dager mindre enn i mai 2010. Det er i Stavanger boligene går raskest unna, med kun 14 dager gjennomsnittlig formidlingstid. Lengst tid tar det å få solgt en bolig i Tromsø, hvor gjennomsnittlig formidlingstid i mai var 51 dager.
• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
Styreleder, Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
Daglig leder, Eff
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no