Det er det niende året Opnion utfører undersøkelsen på vegne av Eiendom Norge.

Undersøkelsen er utført av seniorrådgiver Dag Andersen.

Konklusjonene

Undersøkelsen konkluderer med følgende:

  • Kundetilfredsheten i bransjen går litt frem, men har forbedringspotensiale. Bransjen har mest å hente på å bli bedre i prosessen etter visning.
  • Viktigst for valg av megler er tidligere erfaringer og venner/kjente.
  • Måten meglere opptrer på er meget viktig – i alle salg/kjøps situasjoner.
  • De aller fleste variabler er avhengig av om kundene fikk over eller under prisantydning. Derfor er trolig forventningsavklaring hos selgeren en viktig oppgave for megleren, og undersøkelsen viser at bransjen kan bli bedre når det gjelder rådgivning av kunden.

Positiv utvikling

– Det er selvfølgelig gledelig å observere at kundetilfredsheten blant boligselgere forsetter å stige på de fleste områdene, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Men selv om boligselgerne er vesentlig mer fornøyd nå enn da vi startet disse undersøkelsene, så er det fremdeles mange deler av bolighandelen der det er rom for forbedringer. Noe jeg er helt sikker på at både foretak og enkeltmeglere har fokus på, og det vil også i år bli jobbet målrettet i meglerbransjen for å øke tilfredsheten ytterligere, sier Dreyer.

Om undersøkelsen:

  • Måler kundetilfredshet blant selgere av bolig 2016.
  • Gjennomført i uke 9 til 13 i 2016.
  • Popup-spørreskjema på www.finn.no/eiendom.
  • Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år.
  • Utvalg: 896 boligselgere.