«Gjennom samarbeidet med sentrale aktører i eiendomsbransjen opplever ØKOKRIM et betydelig engasjement. Det resulterte i en tredobling i rapporteringen fra eiendomsmeglerne,» står det i årsrapporten til Økokrim for 2016.

Sitatet referer til øking av innrapporterte skjemaer om mistenkelige transaksjoner i bolighandelen. Rapportene blir brukt på å avsløre hvitvasking.

-Dette er noe vi har hatt tett dialog med myndighetene på, og har hatt som fokusområde på fagforum og i nyhetsbrev for å bistå myndighetene med å bli kvitt et alvorlig problem i samfunnet.

Selv om rapporten leverer gode tall er det fortsatt viktig at det gode arbeidet vedvarer presiserer Dreyer.

– Vi kan klappe oss selv på skulderen, for det fortjener vi, men dette er et vedvarende arbeid som vi må fortsette å ha fokus på, for det er med en gang vi slapper av at tallene kan begynne å gå i feil retning igjen, avslutter Dreyer.

Les hele årsrapporten til ØKOKRIM her.