Bakgrunnen for at Eiendom Norge har invitert Økokrim til fagsamlingen er at Økokrim har uttalt at de mener eiendomsmeglingsbransjen varsler for få saker om hvitvasking

– Sett i lys av det antall transaksjoner som knytter seg til eiendomsoverdragelser og eiendomsutvikling, og de utfordringene som knytter seg til verdifastsettelse på fast eiendom, mener vi det fortsatt er en betydelig underrapportering, sa førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim til Dagens Næringsliv i november 2014.

Fra 2004 ble eiendomsmeglerne omfattet av hvitvaskings loven og pålagt å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Eiendomsmeglingsbransjen har innarbeidet gode rutiner i sine internkontrollsystemer, likevel mottok ikke Økokrim mer enn cirka 30 varsler i 2014.

– Vårt inntrykk er at foretakene har hatt fokus på tematikken, men selv om systemene er godt tilrettelagt så har det ikke resultert i mange varsler. Vi ser frem til å få dette belyst fra Økokrim, eiendomsmeglingsbransjen er svært motivert til å bidra til å forebygge mot hvitvasking og terrorfinansiering, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Har du ikke fremdeles meldt deg på Fagforumet? Eiendom Norge og Protector Forsikring ønsker torsdag 27. august velkommen til Fagforumet (tidligere Forum for kvalitetssjefer) – bransjens viktigste faglige møteplass.