Eiendom Norge har sendt inn oppdaterte tall til justisdepartementet på bruk av tilstandsrapporter i bolighandelen. Tallene viser at etter at eiendomsmeglingsbransjen tok strukturelle grep i 2016, så har bruken av tilstandsrapporter gått opp.

Hele 86 prosent bruker nå tilstandsrapporter under bolighandel viser de nye tallene som er levert av protector forsikring og gjelder salg av eneboliger.

– Solid økning i bruk

Eiendom Norge har jobbet hardt for å få bransjen til å snu fra å bruke verdi og lånetakst til å bruke grundigere tekniske rapporter når en bolig skal selges.  De nye tallene viser at bruken allerede er godt implementert i bransjen.

Justisdepartementet skal nå vurdere disse tallene selv.

– Tallene viser en solid økning i bruk, og at tilstandsrapporter primært blir benyttet i Norge,» sier fagansvarlig i Eiendom Norge, Hanne Nordskog Inger.

Fokus på Oslo, Akershus og Hordaland

I store deler av landet har bruk av tilstandsrapporter lenge vært praksis. Det har derfor blitt fokusert mest på de områdene der dette har vært mindre bruk av tilstandsrapporter.

Det ble gjort strukturelle endringer i Oslo, Akershus og Hordaland, og i alle disse tre fylkene har bruken økt vesentlig.

– Vi har fokusert spesielt på disse tre områdenes bruk av tilstandsrapporter, og de nye tallene er svært positive for hele bransjen, avslutter Inger.