Eiendom Norges slipper i dag Fylkesboligprisstatistikken for tredje kvartal 2016.

Fylkesrapportene med oversikt over boligprisutviklingen i alle norske fylker og de fleste kommuner er nå tilgjengelig for våre medlemmer og abonnementer på eiendomnorge.no.

Fylkesrapportene bekrefter forskjellene vi har observert i det norske boligmarkedet i den månedlige boligprisstatistikken så langt i 2016. Rapportene viser også at flere mindre norske kommuner og mellomstore byer har hatt en sterk boligprisutvikling de siste 12 månedene.

–  Statistikken viser blant annet at boligmarkedet i enkelte byer i Nord-Norge som Harstad, Narvik og Alta har en sterk prisutvikling siste 12 måneder. I disse byene er 12 måneders veksten på henholdsvis 9,8, 10,3 og 10,2 prosent. Dette vitner om at det ikke bare er på Østlandet at boligmarkedet er sterkt. Det finnes unntak fra det tredelte norske boligmarkedet, sier Lundesgaard.

Eiendom Norge har som kjent i lengre tid karakterisert det norske boligmarkedet som tredelt med Oslo og Rogaland som ytterpunkter med en henholdsvis sterk boligprisoppgang I Oslo og boligprisnedgang i Rogaland. Landet for øvrig har en mer normal positiv boligprisutvikling i tråd med forventningene.

Også andre kommuner skiller seg ut. Os i Hordaland har en sterkere utvikling enn Bergen med en 12 måneders vekst på 9,8 prosent. Kongsvinger i Hedmark har en 12 måneders vekst på 9,8 prosent, mens Jevnaker og Vestre Toten i Oppland ligger på henholdsvis 12,5 og 15,3 prosent.

– Rapporten for Oslo viser at oppgangen i tredje kvartal har vært særlig sterk. I Oslo gikk boligprisene gikk opp med 5,9 prosent i tredje kvartal – et kvartal hvor utviklingen normalt er mer moderat, sier Lundesgaard.

– Rapporten for Rogaland viser også at boligmarkedet der ikke er så helsvart i alle kommuner som man kan få inntrykk av. Eksempelvis er 12 måneders veksten i Haugesund nå på 7,2 prosent, avslutter Lundesgaard.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned her. (NB: krever abonnement).

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For kommentarer i lokale markeder finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges Fylkesboligprisstatistikk

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Fylkesboligprisstatistikken bygger på samme datagrunnlag som boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i fylkesrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.