Eiendom Norge har vedtatt at innen 1. mars 2018 skal salgsoppgaven være tilgjengelig når markedsføringen av boligen begynner.

– Forbrukeren vil få enda bedre tid til å lese seg opp på alt om boligen før visning. På denne måten kan man stille bedre forberedt før visning, og man vil ha et bedre grunnlag til å vite hva man er villig til å by for boligen og hva man faktisk byr på, sier Eiendom Norge-direktør, Christian V. Dreyer.

Færre tvister

Eiendom Norge oppfordrer alle eiendomsmeglerforetak til å følge den nye normen.

– Vi som bransje må vise at vi tar trygghet i bolighandelen på alvor. Selv om det er kjøperens ansvar å sette seg inn i det som står i salgsoppgaven, er det viktig at vi legger til rette for at dette kan gjøres så grundig som mulig, sier Dreyer.

Dreyer presiserer at en salgsoppgave er noe man som forbruker bare leser en håndfull ganger i løpet av livet, og at det så ofte som mulig må vektlegges viktigheten av å sette seg grundig inn i salgsoppgaven før man legger inn bud.

– Innholdet i salgsoppgaven er det rettslige grunnlaget for boligkjøpet. Når forbrukeren nå får bedre tid på å lese salgsoppgaven tror vi det vil bidra til færre misforståelser og tvister under bolighandelen, avslutter Dreyer.