Alle salg i august og september i Oslo, ca. 2700 salg, gjort av 156 eiendomsmeglerkontorer er undersøkt. Tallenes tale er positiv, den største andelen av boligene ble solgt til prisantydning eller med mindre positive eller negative avvik, skriver Forbrukerombudet i en pressemelding 20. oktober.

– Særlig i august var det et hett boligmarked i Oslo og mange boliger gikk langt over verditakst, det er imidlertid gledelig å se at det store flertallet av boligene prises riktig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Tidligere i år hadde forbrukerombudet også et tilsyn hvor vi så tendenser til lokkepriser i Oslo. Tilsynet med salg gjennomført i august og september viser at de fleste boliger er priset riktig med tanke på forventningene i markedet. I enkelte områder ser vi likevel større avvik.

Boligene prises for lavt på Oslo øst

– Enkelte steder i hovedstaden ser vi for mange og for store avvik mellom prisantydning og det boligen faktisk gikk for. Vi ser også en tendens til en ukultur hos enkelte kjeder som skryter av at boliger har gått langt over prisantydning, sier Nergård.

Hos flere eiendomsmeglerkontorer er mer enn 60 prosent av boligene solgt til en pris som ligger mer enn 10 prosent høyere enn prisantydningen. De fleste har markedsområde på Oslos østkant.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om enkelte meglere har en villedende praksis ved at de bevisst priser boligene lavt for å tiltrekke seg flere på visning. Vi ser at hos enkelte kontor går flertallet av boligene godt over prisantydning, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Positiv utvikling

-Det er gledelig at Forbrukerombudets undersøkelse viser at eiendomsmeglingsbransjen i all hovedsak treffer godt med prising, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer, i Eiendom Norge.

Eiendom Norge har gjennom hele året hatt løpende dialog med foretakene i bransjen for å forebygge eventuell lokkeprising. Foreningen har også hatt en rekke samtaler og møter med Forbrukerombudet om tematikken, og bisto også Forbrukerombudet med datagrunnlaget på alle omsetninger i Oslo i august og september. Det er dette som er grunnlaget for undersøkelsen.

– Undersøkelsen avdekker likevel at det i et begrenset område i Oslo er et gjennomgående stort avvik mellom prisantydninger og oppnådd solgt pris. I perioder med sterkt stigende priser kan markedsutviklingen være forklaringen, men det er uheldig hvis dette vedvarer over tid. Vi vil derfor i bransjen opprettholde fokuset, avslutter Dreyer.

Les mer hos Forbrukerombudet.