OsloMet har sammen med Universitetsforlaget lansert «Tidsskrift for boligforskning».

— Vi har på SVA-senteret (senter for velferds- og arbeidslivsforsking) i OsloMet nå samlet hovedtyngden av landets boligforskning med samfunnsvitenskapelig profil. Å etablere et slik tidsskrift er en spennende måte for oss å synliggjøre vår forskning og den samfunnsmessig relevans den har for by og bygd, sier Kim Astrup til Khrono.

Astrup er er forsker II på NIBR (Norsk institutt for region og byforskning) og en av tre redaktører for det nye tidsskriftet.

— Tidsskriftet skal jo ikke bare være spennende å lese for oss forskere, men også for aktørene i og rundt boligmarked, politikk og utvikling i Norge, sier Astrup.

Om tidsskriftet:

Tidsskriftet skal favne bredden av boligforskning i Norge og Norden, og hovedmålet er å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet.

Tidsskrift for boligforskning er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Tidsskriftet retter seg mot en rekke ulike forskningsmiljøer i Norge og Norden, og forfattere inviteres bredt fra alle forskningsmiljøer som jobber med relevante problemstillinger. Tidsskrift for boligforskning utgis av Universitetsforlaget på vegne av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. SVA-senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO og er med på å gi tidsskriftet en bred faglig forankring.

Kilde: Idunn.no