I en pressemelding fredag 2. november 2018 melder Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet at OsloMet, Samfunnsøkonomisk analyse og Eiendomsverdi AS har fått oppdraget med å etablere et nytt senter for boligmarkedsforskning.

Et slikt senter ble varslet i Regjeringens strategi for boligmarkedet, som ble presentert i juni 2018.

Senteret skal styrke kunnskapen om boligmarkedet gjennom forskning, utdanning, nettverksbygging og formidling.

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler OsloMet en kontrakt på 4,5 millioner kroner årlig i tre år, med mulighet for forlengelse inntil fem år.

Forskning skal gi forståelse

– Selv om boligmarkedet har stor betydning for den enkelte og for økonomien i sin helhet, er det lite forskning på dette feltet. Ved å etablere et senter for boligmarkedsforskning, som skal ha frihet til å tenke nytt og langsiktig, legger vi til rette for at Norge i fremtiden har et solid fagmiljø innen bolig, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i pressemeldingen.

– Det er en stor dag for oss når vi nå får etablert dette senteret ved OsloMet. Utviklingen i boligmarkedet har stor betydning for velferdssamfunnet vårt. Vi trenger forskning for å forstå bedre hvordan offentlige reguleringer påvirker byggetakt og boligpriser, og hva som driver boligprisene i de ulike delene av landet. Vi er trygge på at det nye senteret vil gi oss bedre beslutningsgrunnlag for mer treffsikker politikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Gjennom etableringen av forskningssenteret ønsker OsloMet, Samfunnsøkonomisk analyse og Eiendomsverdi å danne et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning. I dette arbeidet vil de involvere ulike forskningsmiljøer og andre aktører med interesser i boligmarkedet. De involverte i det nye senteret har sterk kompetanse på boligmarkedet og bred forskningserfaring. OsloMet planlegger også å rekruttere flere studenter og forskere til senteret.

Røed-Larsen faglig leder

Professor ved Handelshøyskolen BI og forskningssjef i Eiendomsverdi Erling Røed-Larsen, og faglig ansvarlig for Eiendom Norges boligprisstatistikk, blir faglig leder for det nye forskningssenteret.

– Jeg blir veldig giret. Jeg har forsket på boligmarkedet i lang tid, også før finanskrisen. Jeg tenkte at vi må ha et nasjonalt senter, så jeg har jobbet med og for dette lenge, sier Røed-Larsen til DN

– Vi skal velge ut noen av de ubesvarte spørsmålene, og de som har mest samfunnsmessig betydning. Vi skal gå eiendomsmeglerne og bankene i møte, og spørre hva de lurer på.

– Vi i Norge har verdens beste boligdatabase. Dette skal vi utnytte, sier han.

Eiendom Norge bidrar

Eiendom Norge har en intensjonsavtale med det nye senteret om deling av våre data og kompetanse, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

– Det er både prisverdig og også på høy tid at det etableres et eget forskningssenter om boligmarkedet. Vi har i mange år hatt en rekke spesialiserte, offentlige forskningsinstitutt i Norge, men ikke et om bolig- og eiendomsmarkedet.

– På grunn av statistikk-samarbeidet med eiendomsmeglingsbransjen og Eiendomsverdi As er Norge i egen klasse når det gjelder gode transaksjonsdata om boligmarkedet. Potensiale for forskning og ny kunnskap om boligmarkedet i denne databasen er enormt. Dessuten er det viktig på grunn av størrelsen på kapitalbevegelsene i boligmarkedene, samt den høye selveierandelen i Norge.

– Vi ser frem til samarbeidet og realiseringen av senteret, avslutter Dreyer.

Det er planlagt senteret blir etablert omgående.