Prisene økte for alle boligtyper, men eneboliger steg mest med hele 8,7 prosent fra desember.

Prisene er dermed 8,5 prosent høyere enn for samme måned i fjor. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte boliger i januar var 31.300 kroner, 2.450 kroner høyere enn for ett år siden.

– Prishoppet fra desember til januar var som normalt. Dette er femte år på rad hvor prisstigningen lå innenfor intervallet 3,3 – 4,6 prosent mellom disse to månedene. Likevel må prisstigningen i januar sies å være på den sterke siden i og med at desembertallene var uventet høye. 12 måneders veksttakt på 8,5 prosent bekrefter at underliggende utvikling er bekymringsfullt sterk, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Prisene på eneboliger økte mest i januar, noe som følger samme mønster som vi har sett tidligere år. Prishoppet skyldes først og fremst et samlet prisfall for denne boligtypen på 5,8 prosent de siste tre månedene i fjor. Prisoppgangen i januar representerer derfor en tilbakevending til det normale. Samme fenomen ser vi også i juli måned hvor prisene på eneboliger faller betydelig, før prisene vender tilbake til det naturlige vekstmønsteret igjen i august. Dette er fenomener som finner sin forklaring i balansen mellom antall selgere i markedet og antall aktuelle kjøpere for denne type objekter rundt ferieperiodene, sier Laugen.

Prisoppgang på alle boligtyper Boligprisstatistikken for januar viser at boligprisene går opp for alle boligtyper.
– Prisene på eneboliger steg 8,7 prosent fra desember, og var 6,8 prosent høyere enn i januar 2012. – Prisene på delte boliger steg 5,0 prosent fra desember, og var 7,0 prosent høyere enn i januar 2012. – Prisene på leiligheter steg 2,3 prosent fra desember, og var 9,2 prosent høyere enn i januar 2012.

– Selv om eneboliger steg mest i januar, er det leiligheter som har hatt den sterkeste prisutviklingen det siste året. Etterspørselen etter leiligheter er fortsatt høy. Samtidig er tilbudssiden for lav, og dette bidrar til ytterligere prispress i markedet, sier Laugen.

Sterkest prisutvikling i Tromsø
På topp ligger Tromsø med 7 prosent i januar målt mot gjennomsnittsprisen i 2012, mens på bunn med 2 prosent ligger Kristiansand. Oslo og Stavanger er på landsgjennomsnittet med 5 prosent, mens Trondheim har 6 prosent og Bergen 4 prosent prisvekst. Tallmaterialet viser at den sterkeste prisstigningen ikke lenger er begrenset til de største byene, men gjenspeiler en større grad av geografisk spredning enn vi har sett tidligere, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet
– Det har vært god oppdragsinngang og høy omsetning gjennom måneden, sesongen tatt i betraktning. Den noe svakere utviklingen i aktiviteten i fjerde kvartal 2012 synes derfor å ha snudd. På linje med den senere tids erfaring var antall boliger for salg ved månedens slutt historisk lavt med knapt 10.000 enheter. Knappheten på objekter har imidlertid ikke vært tiltakende i januar. At formidlingstiden økte med 2 dager til 33 dager sammenlignet med 31 dager for ett år siden bekrefter dette, mener Laugen.

Boligene selges raskest i Bergen med kun 16 dager formidlingstid, mens på bunn ligger Agderfylkene med 66 dager.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

Leif J. Laugen
nestleder Eff
992 40 690

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Pöyry og FINN