Dette har betydning for arealbegrepet vi benytter i eiendomsmeglingsoppdraget.

Målereglene er stort sett som før, og det er kun gjort noen få og små justeringer i hvordan den bygningssakkyndige skal måle. De nye reglene innebærer at areal skal oppgis i bruksareal (BRA), og det skal ikke lenger angis fordeling mellom primærdel (P-ROM) og sekundærdel (S-ROM).

P-rom og S-rom er begreper som ikke lenger skal brukes i de nye arealreglene.
Bygningssakyndig skal måle boligens areal, og arealene skal opplyses i tilstandsrapporten.

tabell

Det innføres også to nye arealer for bruk i markedsføring.

ALH – Areal med lav himlingshøyde.
GUA – Gulvareal der det er lav himlingshøyde.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak med lav himlingshøyde kan ha stor verdi, og til nå har det ikke vært greit å måle og benevne disse, innenfor standarden. Dette er nå endret.

Arealer som ikke er måleverdige på grunn lav himlingshøyde kan nå måles på samme måte som BRA, men det sees bort i fra kravet til himlingshøyde.

BRA og ALH kan nå summeres og samlet kalles gulvareal (GUA).

Disse arealene skal alltid stå sammen med korrekt målt BRA, men aldri alene.

Tilleggsbygg og andre rettigheter skal beskrives slik:

tabell

Bestemmelsene overfor eiendomsmegler og bygningssakkyndig trer i kraft fra 1.januar 2024.

Det styrende er tidspunkt for oppdragssinngåelse.

For megleroppdrag inngått før 1. januar 2024 kan gamle arealer benyttes.
For takstoppdrag inngått før 1. januar 2024 kan gamle arealer benyttes.

Det betyr at oppdrag som ble markedsført før 1. januar 2024 kan ligge med gamle arealer til de blir solgt innenfor den første oppdragsperioden. Alternativt må de oppdateres med nye arealer om oppdraget må forlenges.

NB: Det er ikke slik at ethvert oppdrag må oppdateres med nye arealer til den 1. januar 2024.

For prosjektoppdrag som er markedsført før 1. januar 2024 kan gamle areal benyttes frem til senest 1. juli 2024.
 
Nye prosjektoppdrag, forlengelse eller nye trinn i samme prosjekt skal markedsføres med nye arealer fra 1. januar 2024 eller fra forlengelse/markedsføring av nye trinn.

Les forbrukertilsynets veiledning her: Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig

VIKTIG: De gamle arealene må fortsatt måles og legges inn i meglersystemene

Ettersom Eiendomsverdi AS sine beregninger legger P-rom til grunn, må de endre modellene.
For at dette skal fungere optimalt, for alle eiendomsmeglere, banker og bygningssakkyndige, er Eiendomsverdi AS avhengig av å få doble sett med arealer fremover.

Dette betyr at bygningssakkyndige må angi arealer både på ny og gammel måte, og eiendomsmeglere må føre inn gamle og nye arealer i meglersystemene.

Meglersystemene skal programmeres slik at de gamle arealene ikke vil synes i markedsføringen, men gå til Eiendomsverdi AS.
Dette er et utrolig viktig arbeid som må gjøres, for uten denne doble informasjonen, vil ikke meglervurdering eller e-takst fungere.

Det vil bli gitt tydelig informasjon når Eiendomsverdi er klare, og ikke lenger har behov for dobbel informasjon.