Eiendom Norge har i dag sendt en forespørsel til Justis- og beredskapsdepartementet om garantistillelse eller bustadoppføringslova §12.

– Etter vårt syn er utbyggers garantikrav til kjøper av ny bolig etter bustadoppføringslova § 12 et fordyrende og unødvendig krav før forbeholdene er avklart og partene er endelig bundet, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Eiendom Norge stiller spørsmål om hvorvidt garantien har noen nytte før overtagelse. Kravet fører til unødvendig kostnader og ressursbruk for selger/utbygger, bank og megler og for kjøper en unødvendig forbrukeruro eller en kunstig forbrukertrygghet på en teoretisk risiko.

– Vi mener tiden for en ny vurdering av denne bestemmelsen, sier Nordskog-Inger.

Les høringssvaret her.