Sterkest leieprisutvikling hadde Stavanger/Sandnes og Oslo med en oppgang på henholdsvis 5,6 og 1,5 prosent. Leieprisene i Trondheim var uendrede i første kvartal, mens de falt i Bergen med 0,9 prosent.

– Utleieboligprisstatistikken viser at utviklingen i leieprisene følger en mer moderat trend enn det vi har observert i bruktboligmarkedet de siste årene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Mens Oslo har hatt en jevn stigning i leieprisene gjennom flere år, har utviklingen i Bergen og Trondheim samlet de siste årene vært tilnærmet flat. I Stavanger og Sandnes har leieprisene svakt tatt seg opp igjen etter et kraftig fall i leieprisene fra 2014 til 2016, sier Dreyer.

Eiendom Norge presenterer i dag en ny kvartalsvis uteleieboligprisstatistikk som viser utviklingen i leieprisene i de store byene i Norge, henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes fra 2012 til i dag.

Byene er også samlet i en egen storbyindeks som måler leieprisutviklingen nasjonalt.

Totalt inneholder statistikken over 40 000 inngåtte leiekontrakter i det norske utleiemarkedet.

– Gode data og bedre kunnskap om utleiemarkedet har vært en mangelvare i Norge. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom dette statistikksamarbeidet mellom utleiemeglere, eiendomsbesittere, FINN og Eiendom Norge, sier Dreyer.

– En vesentlig svakhet ved tidligere utleiestatistikk, deriblant den Eiendom Norge tidligere utga, har vært mangelen på data fra reelle inngåtte kontrakter. Med dette samarbeidet har vi klart å etablere en statistikk basert på inngåtte leiekontrakter i kombinasjon med annonsedata fra FINN.

– På sikt er målet at enda flere aktører kan bidra med data, slik at statistikken kan bli enda bedre og mer omfattende til det beste for forbrukerne, utleiere og det norske samfunnet, avslutter Dreyer.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Vi oppfordrer pressen til å bruke våre lokale pressekontakter for utleiemarkedet her.

For andre spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.