Forbrukerrådet publiserte 14. mars en rapport som i følge interesseorganisasjonen omhandler bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra en rekke perspektiver og interesser.

Rapporten har tatt for seg 22 tilfeldig valgte saker fra tingretten og lagmannsretten avsagt i 2015 som omhandler boligtvister. De har gjennomført en undersøkelse hvor 36 av totalt 45 kjøpere og selgere deltok. I tillegg har de intervjuet interesseorganisasjoner og andre aktører i boligbransjen og forsikringsbransjen, deriblant Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Boligselgerne har tilnærmet null økonomisk risiko så lenge de tegner en eierskifteforsikring, viser rapporten. Selv om en boligselger bevisst skjuler alvorlige feil, har selger sjelden noe å frykte. Eierskifteselskapene går nemlig unntaksvis på selger for å dekke tapet sitt i ettertid, sier forbrukerdirektør Randi Flesland i en pressemelding.

– Boligkjøperen har derimot en betydelig risiko. Terskelen for å nå fram med krav er hevet, eierskifteforsikringsselskapene er dyktige til å avvise krav, og boligkjøperen kan heller ikke være trygg for å få hjelp fra egen boligkjøperforsikring, legger hun til.

Rapporten er til tider svært kritisk til forsikringsbransjen, men eiendomsmeglingsbransjen og takstbransjen får også kritikk fra Forbrukerrådet.

– Vi registrerer at Forbrukerrådet tar utgangspunkt i 36 saker som alle har vært gjennom en rettsprosess i forbindelse med bolighandelen, noe som på ingen måte er representativt for den norske bolighandelen som totalt omfatter langt over 100.000 transaksjoner i året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge.

-Når det er sagt så reiser rapporten mange viktige prinsipielle spørsmål, og det er bra at det skapes debatt om hvordan vi skapre en tryggest mulig bolighandel for norske forbrukere. Her har vi et felles mål, sier Dreyer.

Økt konfliktnivå?

I følge tall Eiendom Norge har hentet inn fra forsikringsselskapene så mottar eierskifteforsikringsselskapene en henvendelse fra en boligkjøper i 1 av 7 bolighandler. Cirka 1 av 10 bolighandler ender i et reklamasjonskrav. Men et krav er ikke nødvendigvis en konflikt. Andel reklamasjoner og rettstvister har hatt en klar fallende tendens de siste ti årene, noe som sannsynligvis skyldes økt kvalitet på meglertjenester, økt bruk av tilstandsrapporter og prinsipielle dommer i rettssystemet som har gitt avklaringer i viktige bestemmelser i avhendingsloven.

– Eiendomsmeglingsbransjen og Eiendom Norge har gjennom flere år arbeidet systematisk for å øke tryggheten i bolighandelen. Bransjen har gjennom egne initiativ økt bruken av tilstandsrapporter, det innføres stadig skjerpede krav til rutiner og vi har et pågående arbeid for å øke kvaliteten i markedsføring av boliger på nett. Disse tiltakene har gitt og vil gi gode resultater. Men tryggere bolighandel er noe som må arbeides med kontinuerlig, sier Dreyer.

Rapporten fra Forbrukerrådet konkluderer med at konfliktnivået i bolighandelen øker. Bakgrunnen for konklusjonen er at det fra 2014 til 2015 har det vært en økning i antallet innsendte saker til Finansklagenemnda på 50 prosent.

– Selv om vi er enige i at konfliktnivået fremdeles er for høyt, så kjenner vi oss ikke igjen i Forbrukerådets konklusjon om at konfliktnivået øker. Vi mener ikke Finansklagenemnda er en god rettesnor for dette, da er det bedre å se på hvor mange reklamasjonssaker fra boligkjøpere som ender i faktiske tvister, sier Dreyer.

Bransjen har tatt grep

I rapporten vektlegger Forbrukerrådet blant annet nødvendigheten av bruk av grundige tilstandsrapporter som et viktig virkemiddel for å trygge bolighandelen.

– Vi synes dokumentasjon i form av en tilstandsrapport ved salg av bolig er et av de viktigste tiltakene for en tryggere bolighandel. Dette har vi i Eiendom Norge hatt som ekstraordinært fokusområde det siste året, og vi sendte nylig inn oppdaterte tall til Justisdepartementet som viser at bransjen har tatt grep, sier Dreyer.

Tallene viser at det er benyttet tilstandsrapport ved 86 prosent av bolighandlene i fjerde kvartal i 2016. Dette omfatter salg av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger i Norge som har tegnet eierskifteforsikring gjennom  Protector Forsikring.

Skal sette oss inn i rapporten

I rapporten står det at den norske forsikringsmodellen rundt kjøp og salg av bolig bør byttes ut, og en delt forsikring trekkes frem som en mulig erstatter. Denne modellen blir nå brukt i Danmark, men det er uenighet i om denne modellen vil være mer gunstig for forbrukeren

– Vi registrerer at mange er uenige om de faktiske forholdene i den danske modellen. Det er viktig at det gjøres en grundig analyse av bolighandelen i Danmark, slik at vi kan fastslå om det vil være hensiktsmessig å vurdere endringer av den norske modellen, fortsetter Dreyer.

– Vi skal nå sette oss grundig inn i rapporten fra forbrukerrådet, og se på om det er noen av punktene vi kan ta med oss videre, avslutter Dreyer.