Sterkest prisutvikling i april hadde eneboliger.

– Den årlige veksttakten har hatt en fallende kurve siden i fjor høst. De sterke apriltallene viser imidlertid et brudd på denne trenden. Prisveksten på 8,5 prosent siden april 2011 sett i sammenheng med en klar sesongjustert prisstigning, viser at boligmarkedet fortsatt preges av en sterk underliggende etterspørsel, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Etterspørselen kan ha blitt ytterligere styrket av den noe overraskende rentenedsettelsen fra Norges Bank i midten av mars. Normalt betyr et kvart prosentpoeng lite for boligprisutviklingen, men sentralbankens kommunikasjon om at ekstraordinær lav rente må forventes i lang tid fremover, kan ha bidratt til å skape en større optimisme blant boligkjøperne, sier Laugen.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boliger er nå 29.900 kroner. Gjennomsnittsprisen hittil i 2012 er 5,7 prosent høyere enn snittprisen i 2011. Med uendrede priser resten av året, blir veksten fra 2011 på 7,1 prosent.

– Tilbudet av bruktboliger er fremdeles på et lavt nivå mange steder i landet, noe som bidrar til å øke prispresset i markedet. I og med at de aller fleste boligkjøperne også skal selge, kan økt optimisme gjøre at aktørene i større grad avventer salg i påvente av at man finner et egnet kjøpsobjekt. Dermed flyttes balansen i markedet. Vi er fortsatt likevel av den oppfatning at det vil komme økt utbud av objekter i mai og juni, noe som vil bidra til å dempe prispresset i markedet slik vi har sett det i tidligere år, sier Laugen.

Eneboliger øker mest Boligprisstatistikken for april viser prisoppgang for samtlige boligtyper, men eneboliger har sterkest prisvekst:
– Prisene på eneboliger steg med 2,1 prosent fra mars, og var 7,5 prosent høyere enn i april 2011. – Prisene på delte boliger steg med 1,9 prosent fra mars, og var 8,7 prosent høyere enn i april 2011. – Prisene på leiligheter steg med 1,2 prosent fra mars, og var 8,8 prosent høyere enn i april 2011.

Aktiviteten i markedet
April måned gjenspeiler høy etterspørsel etter boliger og lav formidlingstid. I gjennomsnitt tok det 27 dager å få omsatt en bolig, regnet fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på FINN. Boligene går raskest unna i Bergen, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 14 dager. Deretter følger Oslo og Trondheim med 16 dagers formidlingstid.

Blant de største byene har Drammen den sterkeste prisutviklingen så langt i år med en gjennomsnittlig prisvekst på 9 prosent fra i fjor.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres noen virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på pristallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St. Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehammer
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Terje Buraas Hanne K. Railo
leder Eff daglig leder Eff
913 55 118 901 04 163

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk presentert av:
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN