Eiendomsforetakenes forening (Eff) har innledet et samarbeid med Eiendomsverdi AS om månedlig bearbeidelse av boligsalgstallene. Eiendomsverdi har over mange år utviklet modeller for overvåking og rapportering av prisutviklingen i boligmarkedet. Den første pressekonferansen hvor tallene fra Eiendomsverdi presenteres, blir mandag 3. juni når boligprisstatistikken for mai måned presenteres.

Eiendomsverdi har over mange år utviklet modeller for overvåking og rapportering av prisutviklingen i boligmarkedet. Den første pressekonferansen hvor tallene fra Eiendomsverdi presenteres, blir mandag 3. juni når boligprisstatistikken for mai måned presenteres.

 

Frem til nå er det selskapet Pöyry som har bearbeidet boligpristallene. Pöyry har sagt opp avtalen, og har overført alt analysearbeid av boligmarkedet til selskapet Samfunnsøkonomisk analyse AS. Eff vil samarbeide videre med Samfunnsøkonomisk analyse AS om analyser av boligmarkedet. Samtidig har det vært viktig å finne en langsiktig aktør med solid eierskap og kunnskap om bolig- og eiendomsmarkedet som erstatter til Pöyry på selve bearbeidelsen av boligpristallene. Administrerende direktør i Eff, Christian Vammervold Dreyer, ser frem til å samarbeide med Eiendomsverdi, som gjennom mange år har jobbet tett med landets eiendomsmeglere og finansinstitusjoner.

– Vi er fornøyd med jobben som Pöyry har gjort for oss. Vi ser nå frem til å kunne utvikle et enda bedre produkt sammen med Eiendomsverdi. Våre månedlige pressekonferanser samler nærmest alle de store redaksjonene hver eneste gang, og er utvilsomt den viktigste informasjonsarenaen for boligprisutviklingen i Norge, sier Dreyer.

Dreyer er spesielt fornøyd med å kunne samarbeide tett med en aktør som over så mange år aktivt har arbeidet med indeksmetodikk mot boligmarkedet i Norge. Selskapet besitter en av landets mest omfattende databaser over boligpristransaksjoner og utviklingen i boligmarkedet.

– I tillegg var det avgjørende for oss å samarbeide med en langsiktig aktør med solide eiere, og vi er sikre på at Eiendomsverdi er et selskap vi vil jobbe sammen med i uoverskuelig fremtid, sier Dreyer.

 

”Business as usual”

Den tredje aktøren som står bak boligprisstatistikken, FINN Eiendom, er tilfreds med at Eiendomsverdi fremover vil levere boligtallene.

– Med Eiendomsverdi som samarbeidspartner, vil det meste med den månedlige boligprisstatistikken være «business as usual». Grunndataene er de samme som før, det samme er meglernes registreringer av solgte eiendommer markedsført gjennom Finn. Dette er for øvrig de samme grunndataene som SSB anvender, sier Johan Fredrik Høvås, direktør i FINN Eiendom.

Administrerende direktør i Eiendomsverdi, Espen Relbo, mener selskapet sitter på spennende data som vil høyne interessen rundt presentasjonen av boligsalgstallene.

– Vi har helt siden etableringen i 2000 jobbet tett med eiendomsmeglerbransjen, hvor blant annet eiendomsmeglerne har bidratt med transaksjonsdata og Eiendomsverdi har tilgjengeliggjort disse dataene i informasjonsplattformer tilbake til bransjen. Samarbeidet har sørget for at Norge trolig har verdens mest transparente boligmarked, inklusive et tilnærmet realtime bilde av aktiviteten og prisene i markedet. Vi gleder oss til å utvide dette samarbeidet, sier Relbo.