Ny hvitvaskingslov ble vedatt i Stortinget 14. mai 2018, og den nye loven trer i kraft 15. oktober.

Den nye loven bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger i NOU 2015: 12 og NOU 2016: 27 samt gjennomføring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

– Endringene innebærer en stor grad av videreføring av gjeldende rett, men det er også en innstramming av reglene på sentrale punkter, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Nytt sanksjonsregime

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge sier det er spesielt viktig for eiendomsmeglingsbransjen å få med seg følgende endringer i den nye loven:

– Det blir et nytt sanksjonsregime, med reaksjoner som bøter, pålegg om opphør, forbud mot å ha ledelsesfunksjon og straff. Det kan gå både på foretak og personlig, forteller hun.

– Rutiner skal nå fastsettes på konsernnivå, og innen eiendomsmegling anbefaler Finanstilsynet at eiendomsmeglerselskapet bistår i utformingen av rutinene.

Nye regler for politisk eksponerte personer

I tillegg utvides reglene om politisk eksponerte personer (PEP-er) til også omfatte vurdering av om andre relevante personer enn om kunden er PEP, for eksempel reell rettighetshaver og personer med disposisjonsrett over en konto. Videre utvides definisjonen av PEP til å omfatte personer som innehar høyerestående stillinger mv. i Norge.

– I dag omfattes bare slike stillinger i utlandet eller i internasjonale organisasjoner, sier Nordskog-Inger.

Eiendom Norge vil gjøre justeringer i foreningens hvitvaskingsdokumentet og gjøre dette tilgjengelig for medlemmene så snart det foreligger.