I 2012 kjøpte et stavangerpar en ny bolig.  Der dukket det opp fuktskader som kostet de nye eierne 283.820,- å reparere. Denne summen krevde de av boligsselger, men der møtte de motstand. Spørsmålet er hva som tilsvarer en vesentlig mangel. Representanten for boligselger mente man måtte gjøre et fradrag for standardheving. Etter dette ble gjort mente man at skaden ikke lenger var vesentlig nok for å kunne kreve erstatning.

Høyesterett har nå slått fast at man ikke kan være låst til en slik utregning på hva som er vesentlig skade.

Høyesterett skriver i sin dom: «Det kan dermed legges til grunn at fradrag for standardforbedringen ikke skal hensyntas ved vurderingen av utbedringskostnadens størrelse i vurderingen av hvorvidt kjøper har et krav mot selger, men det skal tas hensyn til standardhevingen og gjøres fradrag for denne ved fastsettelsen av hvor stort prisavslaget for mangelen skal være.»

– Tidligere har man stridet om man skal trekke fra standardhevingen før man foretar regnestykket på hvorvidt kjøper har et krav mot selger eller ikke. Nå har høyesterett sagt nei, men hadde de sagt ja hadde listen for å ha et krav vært betydelig høyere, sier fagansvarlig i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

Høyesterett har konkludert med at det må tas en helhetsvurdering på skadeomfanget og at dette ikke kan regnes ut etter en standard prosentregning.