Olje- og energidepartementet planlegger en ny revidert energimerkeordning, da det er bred enighet om at dagens ordning innført i 2010 etter pålegg fra et EU-direktiv ikke fungerer optimalt.

Departementet markerte startskuddet til arbeidet med et innspillsmøte 17. november 2017.

Blant de inviterte var Boligprodusentenes Forening, NBBL, Eiendomsverdi og Eiendom Norge, samt en lang rekke aktører fra energibransjen. Møte ble ledet av politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Christian E. Haugen (Frp).

Energimerkesystemet er grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. Energimerkesystemet består av beregningskjerne, pre-prosessor og attestgenerator. I tillegg har systemet en database med ferdige energiattester og energiattester under arbeid.

Ordningen er hjemlet i energimerkeforskriften og administreres av Enova, ifølge ordningens nettside.

– Ikke optimal ordning

– Det virker å være bred enighet om at dagens ordning fra 2010 ikke fungerer. Den gir ikke god nok informasjon til forbrukeren og danner heller ikke noe nyttig bilde av energiforbruket til boligen, sier kommunikasjonssjef i Eiendom Norge, Erik Lundesgaard, som deltok på møte.

Hver organisasjon fikk muligheten til å komme med innspill, og Eiendom Norge stilte seg bak behovet for en utskifting.

– Dagens ordning har ingen betydning for prisdannelsen, og er ikke noe som tillegges mye vekt med mindre energikarakteren er av beste sort. Og det er også noe bruktboliger svært sjeldent oppnår, sier Lundesgaard

Konkret informasjon

Når det nå skal lages en ny ordning, presiserte Eiendom Norge viktigheten av konkret og forståelig informasjon for forbrukeren.

– En ny ordning må i større grad synliggjøre hvilke tiltak som må gjennomføres for at boligen skal bruke mindre energi. Merkingen bør vise forbruket i kroner og øre, og ikke i kilowatt, som fort blir vanskelig å forholde seg til for de aller felst, sier Lundesgaard.

– Man må være forsiktig med å ikke overlesse kjøper med irrelevant informasjon. Det forekommer allerede svært mye informasjon i forbindelse med et boligkjøp, og ny energimerking må fokusere på å ha konkret og relevant informasjon, avslutter Lundesgaard.

Eiendom Norge vil følge arbeidet med revisjon energimerkeordningen tett.