– Fagutvalget har etter bestilling fra Eiendom Norges styre utarbeidet en bransjestandard for begreper i oppdragsavtale og prisliste, forteller fagsjef og leder av Fagutvalget i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

Målet med standarden

Formålet med bransjestandarden er tydelig og bedre informasjon for forbrukerne, som også forbrukermyndighetene har etterlyst i lengre tid.

I arbeidet har fagutvalget innhentet en rekke oppdragsavtaler fra ulike medlemmer, som har synliggjort behovet for en tydelig standard. I prosessen med standardisering har fagutvalget hatt hovedvekt på å forenkle og tydeliggjøre begrepene for kundene.

Enklere for forbrukerne

– Dette er en bransjestandard som vi forventer vil gjøre det enklere for forbrukere å orientere seg når de skal kjøpe eiendomsmeglingstjenester, sier hun.

– Vi håper og venter at våre medlemmer nå vil implementere standardene i sin oppdragsavtaler så raskt som mulig, sier Nordskog-Inger.

Positivt forbrukertilsyn 

– Det er positivt at bransjen er blitt enige om felles begreper. En forbedring for forbrukerne ser vi imidlertid først når alle kjedene bruker de samme begrepene og det samme oppsettet i prislistene på hjemmesidene, sier avdelingsdirektør for bolig i Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjelbostad.

– Målet er da at forbrukerne kan sammenligne prisene på en enklere måte. Derfor håper vi medlemmene følger Eiendom Norge sine oppfordringer og tar i bruk prislistene og prisoppsett i oppdragsavtalene så snart som mulig, sier Skjelbostad.

Den anbefalte standarden er utarbeidet i samråd med Norges Eiendomsmeglerforbund, og er enstemmig vedtatt i styret i Eiendom Norge.

Er du medlem og ikke motatt standarden? Send oss en epost på post@eiendomnorge.no så sender vi den.