1. januar 2015 lanserte takstorganisasjonen NTF og NITO Takst en ny og mer omfattende boligsalgsrapport.

Denne har vist seg å være for omfattende for mange boligselgere.

Etter innspill fra flere aktører har organisasjonene nå lansert en ny versjon av rapporten.

Fravalgsmuligheter og mindre tidsbruk

Den nye boligsalgsrapporten har fravalgsmuligheter på deler av innholdet, og takstbransjen har tatt store skritt i utviklingen av tekniske hjelpemidler for å effektivisere arbeidet med å lage den nye rapporten.

Ny boligsalgsrapport testes nå fortløpende, og så langt viser testene at den nye rapporten ikke skal ta særlig lenger tid enn den gamle rapporten.

Estimert tidsbruk på en normal enebolig er på 10-12 timer, og på en leilighet 5-6 timer.

Det forventes at tidsbruken vil gå ytterligere ned når takstbransjen har blitt familiær med både teknisk utstyr og det nye skjematuret.

Prising

Hva rapporten vil koste avhenger av timeprisen til den enkelte takstmann og type bolig.

Eiendom Norge har fått signaler om at mange takstmenn tilbyr den nye rapporten til samme pris som den gamle i en overgangsperiode, da det kan være krevende for takstbransjen å vite hvor mye tid det tar å produsere den nye rapporten.

– Siden mange eiendomsmeglere nå er i dialog med boligselgere som skal selge bolig i 2016, har vi sterkt oppfordret takstbransjen om å nå komme med god prisinformasjon ut i markedet, sier Eiendom Norges administerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Dette må gjøres av det enkelte takstforetak, og er helt avgjørende for at vi nå skal lykkes med å øke bruken av tilstandsrapporter i markedet, sier han.

Positivt med forenkling

– Det er positivt at takstbransjen har gjort rapporten mindre omfangsrik, og konsentrerer seg i større grad om boligens tilstand fremfor beskrivelser av overflater, sier Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Dette er et skritt på riktig vei, og vi håper og tror at rapporten vil etterspørres i større grad av boligselgerne, sier hun.

Trygg bolighandel

–  Vi mener gode tekniske rapporter av bygningsfagkyndige er et viktig virkemiddel for en tryggere bolighandel, sier Dreyer.

– Trygghet  er grunnen til at over 70 % av eneboligene i markedet benytter en slik rapport i dag.

– Med den nye rapporten håper vi at andelen øker ytterligere i eneboligmarkedet, men at den nye rapporten også i større grad blir benyttet ved salg av leiligheter, avslutter han.

Eiendom Norge har fått signaler fra takstorganisasjonene at den gamle boligsalgsrapporten ikke vil være tilgjenglig som takstprodukt fra 1. januar 2016.