I kjølvannet av Norges Banks nullrentebeslutning i mai har boligmarkedet overrasket alle, og juni og juli har gitt oss sterk boligprisvekst og rekordstore omsetningsvolumer i bruktboligmarkedet.

På Norges Banks rentemøte 20. august besluttet sentralbanken å opprettholde nullrenten, samtidig som de ikke gav noen nye signaler om endret rentebane.

Like fullt innrømmet også de at boligmarkedet hadde overrasket, og at «[v)edvarende høy boligprisvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp.»

Hvor skal boligmarkedet nå og er effekten av nullrenten tatt ut i boligmarkedet?

Gjester: Sjefsøkonom Kari Due-Andresen, Handelsbanken og administrerende direktør Hedda K. Ulvness, Eie Eiendomsmegling.