Fredag kom nyheten om at nye forskriften til avhendingslova var kunngjort.

Denne inneholdt ikke kompetansekrav til bygningssakskyndige som Eiendom Norge, sammen med de fleste av de andre aktørene, mente var et minstekrav.

- Det er satt minimumskrav til innholdet i en tilstandsrapport, men ikke til de som skal utføre rapporten. En samlet bransje forventet et kompetansekrav og godkjenningsordning, men nå sitter vi med en forskrift som sier at Hvermansen kan kalle seg bygningssakskyndig, sier Nordskog-Inger.

- Dette er en stor mangel i avhendingslova og konsekvensen blir at risikoen for Ola og Kari i bolighandelen blir betydelig større enn i dag, fortsetter Nordskog-Inger som presiserer at Eiendom Norge ikke ser på slaget som tapt.

- Vi kommer til å jobbe fremover for å få endret forskriften, sier hun.

Ikrafttredelse 1. januar

Endringene i avhendingslova trer i kraft 1. januar 2022, og arbeidet med å gjøre bransjen klar har allerede begynt.

- Vi skal være godt forberedt på det som kommer. Endringene i avhendingslova vil være tema for Eiendom Norges Fagforum i høst og vi vil lage kurs på Eiendomsmeglerskolen som tar for seg endringene.

Les regjeringens pressemelding om den nye forskriften her.