I januar klagde Eiendom Norge foretaket «Norsk Eiendomsmegling» til forbrukerombudet og ba dem ta stilling til om firmaet brøt med markedsføringsloven.

Finanstilsynet har i markedsadvarsel av 17.01.2017 slått fast at Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse til å drive virksomhet etter norsk lov.

På sine nettsider reklamerer «Norsk Eiendomsmegling» med å ha eiendomsmegler som har meglerbevilgning autorisert av Finanstilsynet.

Slagordet som står oppført på nettsidene deres er «Så trygt, så enkelt, så norsk.»

Forbrukerombudet har nå slått fast at firmaet villeder forbrukeren, og ber dem endre informasjonen før 18. mai 2017, evt begrunne hvorfor de mener konklusjonen til Forbrukerombudet ikke stemmer.

– I Norge er tittelen eiendomsmegler beskyttet, og forbeholdt de som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet. For å få eiendomsmeglerbrev må man som hovedregel ha fullført og bestått eiendomsmeglerstudiet (treårig bachelorgrad), samt gjennomført to års praksis i yrkeslivet, skriver forbrukerombudet i sitt brev til «Norsk Eiendomsmegling.»

Bolig handel via «Norsk Eiendomsmegling» er underlagt spansk lov, og Forbrukerombudet konkluderer med at dette må komme tydeligere frem på nettsidene.

– Forbrukerombudet legger til grunn at markedsføringsloven er overtrådt i denne saken. Forbrukerombudet ber Norsk Eiendomsmegling endre sin markedsføring slik at det tydeliggjøres for forbrukeren at tjenesten innebærer å kjøpe bolig gjennom et spanskregistrert foretak underlagt spansk lovgivning.