Boligprisene i Bergen har hatt en sterkere utvikling enn landet under ett, der prisene har gått ned med 1,1 prosent sist måned. Bergen har en 12 måneders vekst på 9,2 prosent. Det er sterkere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 6,8 prosent.
Det ble solgt 316 boliger i Bergen i juli måned, noe som er 1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2014. Så langt i 2015 er det solgt 3.848 boliger i Bergen, 12,2 prosent flere enn i 2014.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen i juli var 22 dager. Det er vesentlig raskere enn resten av landet, som hadde 50 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.850.000,-.