Normal juli i boligmarkedet
Boligprisene for juli måned var 1,0 prosent lavere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var imidlertid prisene 0,6 prosent høyere enn juni. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris har økt til 27 500 kr, fra 25 100 kr i juli 2010, noe som tilsvarer en prisstigning på 9,6 prosent de siste 12 måneder. Det viser Eiendomsmeglerbransjens månedlige boligprisstatistikk.

– Juli følger den normale sesongutviklingen som vi kjenner fra tidligere år med noe lavere priser og mindre aktivitet enn i juni. Tallene viser et boligmarked i god balanse og er helt i tråd med våre forventninger etter at vi oppjusterte våre prisprognoser for 2011 for en måned siden, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

En årlig prisstigningstakt på henimot 10 prosent er høyt, men kan i hovedsak forklares med utviklingen vi så i første kvartal preget av et begrenset utbud av boliger som i kombinasjon med stor interesse fra kjøpersiden, bidro til en overraskende sterk prisstigning. Prisutviklingen deretter har i hovedsak fulgt det mønster vi kjenner fra før ved at det kom mange boliger på markedet i mai og juni som dempet prisutviklingen. Julitallene bekrefter dette bildet, sier Laugen.

Leiligheter flatt – eneboliger falt kraftig
Boligprisstatistikken for juli viser en del variasjoner mellom boligtypene:
– Prisene på eneboliger sank med 4,0 prosent fra juni, men var 6,8 prosent høyere enn i juli 2010.
– Prisene på delte boliger sank med 2,2 prosent fra juni, men var 7,6 prosent høyere enn i juli 2010.
– Prisene på leiligheter økte med 0,2 prosent fra juni, og var 10,8 prosent høyere enn i juli 2010.

– Det er verdt å merke seg at prisene på leiligheter opprettholdes, og at den største gruppen innenfor denne boligtypen; andelsleiligheter – i praksis borettslagsleiligheter, faktisk steg med 0,5 prosent i juli. Vi har også tidligere sett at kjøperinteressen og prisnivå for leiligheter opprettholdes i juli. Det kraftige prisfallet på eneboliger fra juni til juli er også et mønster vi kjenner igjen fra tidligere år. Variasjonen i prisutvikling for de ulike boligtypene i juli speiler nordmenns ferievaner godt. Mens barnefamiliene reduserer sin aktivitet på boligmarkedet i skoleferien, er sommermånedene for mange studenter og folk i etableringsfasen en aktiv periode på boligmarkedet, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet – moderat omsetning
Omsetningstallene viser en halvering fra juni, og ligger 7,0 prosent under nivået for juli 2010.
Formidlingstiden var 34 dager, fem dager raskere enn i juli 2010. Boligene selges raskest i Trondheim med kun 18 dager i gjennomsnittlig formidlingstid. På bunn ligger Tromsø med en gjennomsnittlig formidlingstid på 51 dager.

– Det legges normalt ut færre nye objekter i juli, og en høyere andel av det som selges i denne måneden er eiendommer som er lagt ut i tidligere måneder. Dette påvirker naturlig nok omsetningstakt og formidlingstid noe, sier Laugen

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
Styreleder, Eff
913 55 118

Leif J. Laugen
Nestleder, Eff
992 40 690

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no