Boligprisene går normalt ned i juli måned. Det er likevel en svakere prisutvikling enn Norge under ett, hvor boligprisene steg med 0,1 prosent i juli.

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger sunket med 1,4 prosent. Regionen har hatt en vesentlig svakere boligprisuvikling enn landet for øvrig i perioden, hvor boligprisene har steget med 2,6 prosent i samme periode. Utviklingen må sees i sammenheng med at boligprisveksten de senere årene har vært betydelig sterkere i Stavanger og Rogaland enn i resten av landet.

Det ble i juli solgt 115 boliger i Stavanger. Det er en nedgang på 6,5 prosent sammenlignet med juli 2013. Så langt i år er det solgt 1660 boliger i Stavanger, en økning på 5 prosent fra samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger i juli var 50 dager – det samme snittet i landet under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå 3 300 000,-

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no

Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling  #boligprisstatistikken.

For kommentarer Stavanger region:
Eivind Chr. Dahl
Daglig leder, DNB Eiendom Stavanger
Mobil 41144040

Rudolf Ottesen
Regiondirektør Eiendomsmegler Vest
Mobil 907 80 311

Rune Bertelsen
Regionsjef, Eiendomsmelger1
Mobil 928 06 290

Kristen Helland
Daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling Jæren
Mobil 911 81 211

Kurt Frafjord
Regionansvarlig Krogsveen, Rogaland,
Mobil: 928 06 865

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer
Administrerende direktør
Mobil 907 24 999

Leif. J. Laugen
Styreleder
Mobil 99 24 06 90

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 958 81 987

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.