Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for tredje kvartal 2021 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen 98 kommuner og bydeler i Norge.

Nesodden sterkest

Sterkest utvikling i tredje kvartal hadde Nesodden med en oppgang på 3,6 prosent og Bodø med en oppgang på 2,2 prosent. Det var flere andre områder i landet med vekst, som Rana (+2,0 prosent), Heimdal i Trondheim (+1,9 prosent), Bamble (+1,8 prosent) og Kragerø i Telemark (+1,8 prosent).

Svakest utvikling hadde Midt-Telemark og Nome med en nedgang på 2,2 prosent og Halden med en nedgang på 2,0 prosent.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene har Nesodden med en oppgang på 17,3 prosent etterfulgt av Bodø med 16,2 prosent og Kragerø med 16,0 prosent, sier Lauridsen.

- Svakest utvikling det siste året hadde Kristiansund med en oppgang på 2,9 prosent. Deretter fulgte Ålesund og Lindesnes med en oppgang på 4,4 prosent, sier Lauridsen.

Normalt med vekst i tredje kvartal

- Boligprisene stiger normalt i tredje kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områder i Norge, sier Lauridsen.

- Nesodden kommune skiller seg ut både på Østlandet og sammenlignet med resten av landet med sterk vekst i boligprisene. Det har det siste året vært mange spekulasjoner om endret boligetterspørsel etter korona-pandemien og et res etter mer plass utenfor byene. For øyeblikket er det bare Nesodden som skiller seg ut på Østlandet med svært sterk prisvekst, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges regionsrappporter

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.