- Det er normalt med nedgang i boligprisene i tredje kvartal, men i år var nedgangen noe sterkere enn tidligere år, sier sjef for kommunikasjon og poliitkk Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for tredje kvartal 2023 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Svakest utvikling i Norge i tredje kvartal hadde Notodden i Telemark (-6,6 prosent), Hammerfest i Nord-Norge (-6,0 prosent) og Steinkjer i Trøndelag (-5,3 prosent). Andre svake områder var Ringerike i Buskerud (-4,5 prosent),  Bergen Vest (-3,6 prosent) og Lindesnes i Agder (-3,3 prosent). Sterkest utvikling hadde Distriktene i Vestfold og Telemark med en nedgang på -0,1 prosent, sier Lundesgaard.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Haugesund og Karmøy med en oppgang på 6,8 prosent, Grimstad og Lillesand med en oppgang på 6,1 prosent og Sola og Randaberg med en oppgang på 5,3 prosent. Svakest utvikling hadde Ringerike med en nedgang på 7,7 prosent, sier han.

-  Vestlandet og Sørlandet skiller seg ut som områdene med sterkest vekst i landet, noe vi også har sett i den månedlige boligprisstatistikken. Vi knytter denne utviklingen til at boligprisutviklinger her lenge har vært svak. Når olje- og gassnæringen som særlig har tilholdt på Sør-Vestlandet går godt igjen bidrar til dette en mer positivt utvikling i boligpriser her, avslutter Lundesgaard.

Ta kontakt med lokale pressekontakter hos våre medlemmer for kommentarer til utviklingen i lokale markeder.
 

Om regionsrapportene:

Den kvartalsmessige boligprisstatistikken innholder statistikk fra syv regioner i Norge.

Disse som viser boligprisutviklingen i tilsammen 98 underområder med hver sin indeks, deriblant mange norske kommuner og bydeler i de store byene.