Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 247 937 kr i oktober 2021.

- Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligprisveksten i Norge. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

- Den mer moderate utviklingen i Oslo må sees i sammenheng med at boligprisene her er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag 2 millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger. Prisnivået gjør at både utlånsforskriften og renteøkningene som kommer, vil få større effekt i Oslo enn i områder hvor prisene og gjeldsgraden er lavere, sier Lauridsen.

Fortsatt stor aktivitet

I oktober ble det solgt 8.682 boliger i Norge, noe som er 13,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 89.823 boliger i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I oktober ble det lagt ut 9.700 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,2 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 94.427 boliger for salg i Norge, noe som er 3,1 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- I likhet med de siste månedene ble det i oktober solgt noe færre boliger sammenlignet med i fjor. Dette må sees i sammenheng med at høsten i fjor bar preg av gjeninnhentingen i boligmarkedet etter det skarpe fallet i boligpriser og omsetning i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien. Så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger i Norge, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i oktober 2021, noe som to dager raskere enn i september. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 17 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand m/omegn med 41 dager.

- I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Dette tyder at boligmarkedet er effektivt og velfungerende, sier Lauridsen.

Bodø sterkest siste år

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bodø m/Fauske og Trondheim med en oppgang på 1,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 14,9 prosent etterfulgt av Trondheim og Tønsberg m/Færder med 10,3 og 10,2 prosent.

Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,8 prosent etterfulgt av Oslo med en 12 måneders vekst på 5,5 prosent.

- Slik markedet står nå skiller boligmarkedet i Bodø m/ Fauske seg markant ut fra alle andre områder i landet, sier Lauridsen.

Behov for nytt likningsverdisystem for bolig

En ny regjering i Norge utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble dannet i midten oktober.

- Eiendom Norge er tilfreds med at regjeringen har viet boligpolitikk mye oppmerksomhet i Hurdalsplattformen og at regjeringen skriver de vil følge opp Arbeiderpartiets valgløfte om en gjennomgang av de boligpolitiske virkemidlene i en stortingsmelding, sier Lauridsen.

- Vi er også svært positive til at regjeringen skriver de vil forbedre likningsverdisystemet for bolig. Det er et stort paradoks at det i dag stilles svært strenge krav til eiendomsmeglingsbransjen og finansnæringen ved verdivurdering av bolig, mens Skatteetaten og SSB har krav til verdivurdering som er utgått på dato, sier han.

- Vi forventer at finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) allerede i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet neste uke starter arbeidet med en nytt og forberedt likningsverdisystem for bolig, avslutter Lauridsen.