Boligprisene er nå 7,8 prosent høyere enn for ett år siden.

- Boligprisene i Norge falt nominelt i november, noe som er normalt for måneden. Det er imidlertid store forskjeller i boligprisutviklingen og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Utviklingen i boligmarkedet i 2020 har vært mye sterkere enn de fleste så for seg ved inngangen til året og i mars/april i forbindelse med korona-utbruddet. Ved utgangen av november er 12 måneders veksten på 7,8 prosent, og oppgangen er bredt forankret over hele landet. Selv Stavanger, som gjennom mange år har hatt et fall i boligprisene, vil slik det står nå få en oppgang i boligprisene i 2020.

- Norge er ikke alene om sterk vekst både i boligmarkedet og fritidsboligmarkedet i kjølvannet av koronapandemien. I mange land og byer i verden har boligmarkedet post korona vist seg å være motkonjunkturelt. Vårt eget hjem er en trygg havn mot korona, og forbrukere har endret forbruket sitt mot eget hjem, sier Lauridsen.

Omsetningsveksten fortsetter

I november ble det solgt 8.095 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 95.493 boliger i Norge, noe som er 6,1 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I november ble det lagt ut 6.972 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,3 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 98.111 boliger til salgs, noe som er 1,52 prosent færre enn på samme tid i fjor.

- Det er solgt rekordmange boliger sist måned. I november fortsetter også økningen i antall nye boliger på markedet. Hvis veksten i antall omsetninger og antall lagt ut for salg vedvarer, vil vi i 2020 kunne passere 100 000 transaksjoner og 100 000 boliger lagt for salg. Det vil være historisk, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november 2020. Det er en reduksjon fra 47 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo med 18 dager og lengst salgstid hadde Stavanger m/omegn med 63 dager.

- Salgstiden faller svakt og tiden det tar å selge en bolig i Norge er stabil, sier Lauridsen.

Desember kan bli sterk for boligmarkedet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Bodø m/Fauske med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,6 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Bodø m/omegn med en oppgang på 10,4 og 10 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,2 prosent.

- På grunn av smittvernstiltakene tror vi at desember vil bli en sterk måned i boligmarkedet. Normalt er desember den måneden i året det selges færrest boliger i Norge. Nå venter vi derimot at den store aktiviteten i bruktboligmarkedet vil vedvare gjennom julen og godt inn i 2021, sier Lauridsen.

- Det som er viktig nå er at de økte prisene etterfølges av høyere boligbygging. Det skal anslagsvis bygges 300 000 nye boliger i Norge på 2020-tallet, og det er viktig at boligbyggerne nå er sitt ansvar bevist og legger ut flere nye boliger for salg, samt prosjekterer nye boliger.

- Kommunene må være bevisst sitt ansvar som markedsregulator i boligmarkedet og øke reguleringsreservene. Finansminister Jan Tore Sanner (H) må bidra med lettelser i utlånsreguleringen og boligminister Nikolai Astrup (H) må forsterke arbeidet med effektivisering av plan- og bygningslovgivningen ytterligere, avslutter Lauridsen.

Eiendom Norges prognose for boligmarkedet 2021 publiseres 22. desember 2020.