Eiendomsmeglerskolen er en e-læringsportal for etterutdanning i eiendomsmeglingsbransjen.

I Eiendomsmeglerskolen kan alle norske eiendomsmeglere etterutdannes når som helst og hvor som helst med digitale kurs godkjent som lovpålagt etterutdanning.

Eiendomsmegleren er nødt til å ta et visst antall etterutdanningspoeng hvert eneste år. Dette er for å sikre kvaliteten blant meglerne i Norge. 

Etterutdanningsplattformen ble kjøpt opp av Eiendom Norge i 2019 og er en av de ledende innenfor etterutdanning i bransjen.

- Vi har et fokus på kvalitet i kursene våre, og samarbeidet med Eiendom Norges fagutvalg er med på å sikre dette i hvert kurs vi publiserer, sier Hevrøy.

Oppgang i desember

Årets siste måned er også året siden har flest brukere. Kursene man fullfører må leveres inn til Finanstilsynet før årsskiftet og derfor er det ofte høye brukertall i desember.

- I 2019 økte seerfrekvensen med hele 94% fra november til desember. Og i desember 2019 delte vi ut over 2500 kurspoeng, sier Hevrøy som har troen på at det også blir stor pågang i år.

I november 2020 så har vi hatt 60% høyere seerfrekvens enn november 2019, så det går med andre ord mot en rekorddesember, konstaterer han.

Om Eiendomsmeglerskolen:

  • Eiendomsmeglerskolen er en nettbasert utdanningsportal for etterutdanning av eiendomsmeglere.
  • Eiendomsmeglerskolen vil til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at du skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte poengene i løpet av en to-års periode.
  • Tilbakemeldingene på løsningen er meget god og vi får stadig nye «studenter».
  • Selskapet ble etablert i 2014 og lansert i 2015, og har siden etablert seg som en ledende aktører innen lovpålagt etterutdanning av eiendomsmeglere. Selskapet ble dannet av The Learning Group og Eiendom Norge.

Eiendomsmeglerskolen består av 2 hoveddeler:

  1. Videobaserte kurs med egen spørsmål og svar sekvens.
    Alle kurs vi tilbyr splittes opp i mindre deler på +/- 5 minutter.På den måte kan brukerne ta deler av kurset når de venter på en visning, en annen del i en pause i papirarbeidet på kontoret, eller kanskje en del mens brukeren sitter på bussen på vei til jobben. Vår teknologiske plattform holder oversikt slik at alle delere av kurset blir tatt.
  2. Min side med eget kompetansearkiv.
    Her er faglig leder til en hver tid ha fullstendig oversikt over brukernes kurspoeng, all utdanning og etterutdanning, og ikke minst et rettighetsregister.Ved å bruke Eiendomsmeglerskolen så tilfredsstiller brukerne og eiendomsmeglerforetakene Finanstilsynets krav til etterutdanning og oversikt.

Dette er Eiendomsmeglerskolen: