Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2019 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Nesodden med en oppgang på 0,7 prosent, mens Holmestand hadde svakest utvikling med en nedgang 3,8 prosent, sier Lundesgaard.

- Det har vært en svært stabil utvikling i boligmarkedet i de aller fleste områdene i Norge i 2019. Ytterpunktene i utviklingen finner vi på Østlandet og i Rogaland. Sterkest boligprisutvikling i 2019 hadde Nesodden med en oppgang på 9,9 prosent. Svakest utvikling i 2019 hadde Stavanger Sør med en nedgang på 4,1 prosent, sier Lundesgaard.

De ti sterkeste områdene i det norske boligmarkedet i 2019 var:

1. Nesodden 9,9 prosent.

2. Kongsvinger 6,2 prosent.

3. Bydel Østensjø, Oslo 6,1 prosent.

4. Fredrikstad 6,0 prosent.

5. Bydel Alna, Oslo 5,8 prosent.

6. Bydel Stovner,Oslo 5,6 prosent.

7. Bjørnafjorden 5,5 prosent.

8. Bydel Nordstrand, Oslo 5,3 prosent.

9. Alta 4,8 prosent.

10. Lillehammer 4,5 prosent.

- -

Eiendom Norge publiserer i dag også den årlige boligtyperapporten med oversikt over prisutviklingen blant de forskjellige boligtypene.

- Nasjonalt i 2019 hadde leiligheter, eneboliger og delte boliger en moderat prisutvikling målt som gjennomsnittspriser. Sterkest utviklingen var det for leiligheter og eneboliger, selv om det er markante regionale forskjeller, sier Lundesgaard.'

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.