Nå skal tinglysingen digitaliseres, og det fører til endringer i rutiner hos Kartverket.
Fra nå av vil man kunne sende inn tinglysingsdokumenter elektronisk. I tjenestene fra Kartverket blir dokumentene kontrollert elektronisk ved innsendelse. Dokumentet sjekkes mot grunnboken, matrikkel, enhetsregister og folkeregisteret.

Med en gang dokumentene er kontrollert, og funnet uten feil, vil de bli tinglyst og registrert i grunnboken prioritert i kronologisk rekkefølge etter innsendelse. Altså, vil det ikke lenger være slik at alle som mottas på samme dato vil ha lik prioritet, men vil bli behandlet i samme rekkefølge som de sendes inn elektronisk.

Etter behandling vil man motta en tinglysingsattest elektronisk, som bekrefter at dokumentene er blitt tinglyst. Man mottar i tillegg en grunnbokutskrift på alle innsendte dokumenter.

– Send inn i god tid før påske

Det er også fortsatt mulig å levere inn papir-dokumenter, men da vil alle bli behandlet samtidig i lik prioritet, og bak de elektroniske som har blitt innsendt før 21.00 samme dag, som er felles behandlingstidspunkt på papirdokumenter.

Det vil bli gjort unntak for tvangsforretninger. Disse dokumentene vil få høyere prioritet enn de andre innsendte dokumentene samme dag.

Dette betyr at selv om et dokument er elektronisk innsendt, tinglyst og fått prioritet samme dag, er man ikke sikker på endelig prioritet før dagen etter(etter alle papirdokumenter er registrert i grunnboken) Men dette er uansett en enorm forbedring i tid mot den manuelle saksgangen vi er vant til i dag.

Systemet vil være i drift første virkedag etter påsken, altså 18. april. Kartverket ber derfor alle som skal sende inn dokumenter før dette om å gjøre det i god til før påsken.