Boligprisene er nå 7,5 prosent høyere enn i november 2011. Mens eneboliger og delte boliger har en betydelig prisnedgang i november, øker prisene på leiligheter.

– På tampen av boligåret 2012 kan vi slå fast at markedet går inn for en «myk landing» med svak prisutvikling og avtakende omsetning etter et meget aktivt år, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Boligmarkedet i hele høst har vært som forventet med en flat eller svakt synkende prisutvikling. Når gjennomsnittlig boligprisvekst inneværende år likevel ser ut til å havne et sted rundt 7,5 prosent, skyldes dette først og fremst den sterke prisutviklingen på boliger vi hadde første halvår, sier Laugen.

Prisutviklingen for de ulike boligtypene Statistikken for november viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Prisen på eneboliger falt med 1,6 prosent fra oktober, og var 5,4 prosent høyere enn i november 2011. – Prisen på delte boliger falt med 2,0 prosent fra oktober, og var 4,3 prosent høyere enn i november 2011. – Prisen på leiligheter steg med 0,6 prosent fra oktober, og var 8,5 prosent høyere enn i november 2011.

– Prisutviklingen i november arter seg svært forskjellig for de ulike boligtypene, noe som bekrefter en mer langsiktig tendens. Mens eneboliger og delte boliger har hatt en relativt moderat prisutvikling så langt i år, har leilighetene hatt en betydelig prisvekst i samme periode. Dette illustrerer et boligmarked med fortsatt stigende boligpriser i de store byene og i pressområdene, mens andre steder i landet er prisutviklingen mer moderat, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet
Statistikken viser at omsetningen av bruktboliger så langt i år ligger på linje med rekordåret 2011.

– Aktiviteten i markedet har vært svært høy gjennom året. Men også her har det skjedd en avmatning hvor vi i første halvår hadde en vekst i omsetning fra 2011 på to prosent, mens det så langt i andre halvår har vært en marginal nedgang. Desember betyr i denne sammenheng svært lite, så vi kan allerede nå fastslå at vi også ut fra denne indikatoren går mot en «myk landing» for boligåret 2012, sier Laugen.

Gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger i november var 26 dager. Dette er to dager mer enn i oktober og en dag mer enn i november i fjor. Boligene går raskest unna i Oslo, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 15 dager.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres noen virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på pristallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St. Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehammer
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk presentert av:
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN