Forbrukerombudet og Eiendom Norge har flere møter og samtaler gjennom året, men en gang i året avholdes et kontaktmøte der agendaen gjerne er mer omfangsrik.

Fra Forbrukerombud stilte forbrukerombud Gry Nergård, fagdirektør Tonje Skjelbostad, juridisk rådgiver Brit Røthe og jurist Nora Elise Wennberg. Fra Eiendom Norge deltok administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer og fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Tema for møtet var ulike aktuelle forbrukersaker som bl.a. lokkepris, kupping av budrunde, mangelfull og uriktige opplysninger fra kommuner, boliger med manglende godkjenning, salg etter bustadoppføringslova, mv.

– Av sakene Forbrukerombudet var spesielt opptatt var at boligselgerne skal bli godt nok informert om prissetting i starten av salgsprosessen. Det er et viktig arbeid slik at prisantydningen settes riktig i forhold til bransjenormen. Dette er vi helt enig i, og vi vil sette dette på dagsorden hos våre medlemmer, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Eiendom Norge oppfordret i møtet Forbrukerombudet til å sette fokus på viktigheten av kvalitet på informasjon gitt fra kommunene og forretningsførere i eiendomshandler. Det er i dag variert kvalitet i informasjon som innhentes i salgsprosessen. Det er tidvis mangelfull og uriktig informasjon, og i tillegg fraskriver kommunene seg ansvaret for informasjonen de sender ut.

– Det er svært viktig at kjøpere får korrekt informasjon om boligen de kjøper og dersom kvaliteten er varierende vil dette i ytterste konsekvens kunne være en stor risiko for kjøper. Forbrukerombudet har engasjert seg i markedsføringsmaterialet som megler deler ut, det er viktig. Men hvis grunnlaget for salgsoppgaven ikke er riktig, så er man jo like langt, sier Nordskog-Inger.

Møtet tok også for seg markedsføring av eiendom på nett og mulige tilpasninger for å gjøre den praktiske hverdagen best mulig innenfor de grenser lov om markedsføring og lov om eiendomsmegling setter.