Bakgrunnen for møtet med Eiendom Norge og statssekretær i Utenriksdepartementet med EØS- og EU-saker som spesialfelt, Ingvild Stub, er økt lovgivning fra EU for eiendomsmeglingsbransjen i Norge.

– Det europeiske profesjonskortet som er under implementering i EU gjelder også for eiendomsmeglere i Norge. Selv om vi tror det er liten sjanse for at ordningen vil bidra til utvanne den norske eiendomsmeglerprofesjonen ved at eiendomsmeglere uten norske kompetansekrav vil komme hit for å jobbe, så er det en teknisk mulighet for det. Vi frykter at lovgivning fra EU på sikt kan bidra til utvanne den særnorske regulerte profesjonen eiendomsmegling, sier administrende Christian Vammervold Dreyer.

Les vårt høringssvar om det europiske profesjonskortet her.

I møte stilte ved siden av Dreyer, kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard og fagsjef Hanne Nordskog-Inger. Ved siden av statssekretær Stub var representanter både fra Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet i møte.

Kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard orienterte innledningvis om EUs strategi for økt integrasjon og konkurransen i EUs indre markedet frem mot 2020.

– Vi frykter et «worst case» scenario der EU vedtar et direktiv for eiendomsmeglingstjenester i Europa uten av vi er med i prosessen, sa kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

Les kronikken»Look to Norway!» her.

– Utfordringen, slik vi ser, er at eiendomsmegling i Norge er tre profesjoner, henholdsvis salg- og markedsføring av eiendom, kontraktsutforming (notarfunksjon) og oppgjørsfunksjon (bank/transaksjonsfunksjon). I de fleste europeiske land innebærer eiendomsmegling kun det første, la Dreyer til.

Stub orientere på sin side om hvordan regjeringen jobber overfor Brussel og EU, og forsikret at regjeringen vil stå opp for den norske modellen for eiendomsmegling om EU skulle lage ytterligere reguleringer for eiendomsmeglingstjenester i Europa.