Dette kom frem på et møte med relevante myndigheter sist uke.

Møtet ble arrangert av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendom Norge i fellesskap.

På møtet ble det presentert hvilke tiltak som var gjort for å få et bedre presisjonsnivå i prising i Oslomarkedet denne høsten.

Kulturendring
Initiativet i eiendomsmeglingsbransjen i september i år for få mindre avvik mellom prisantydning og solgtpriser har gitt resultater.

-Vi opplever at vi begynner å få kontroll i Oslo, innledet NEFs administrerende direktør Carl O. Geving.

Styreleder i NEF, Kurt Buck påpekte at det har skjedd en kulturendring i bransjen:

-Det er ikke god tone blant meglere å prise feil, påpekte Kurt Buck.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge presenterte statistikk som viser at avviket i Oslo mellom annonsert pris og solgtpris nå er på litt over 8 prosent. Dette er nesten en halvering fra i sommer, og en sterk forbedring.

-Bedre prising gir tryggere bolighandel, understreket han.

Skryt fra Forbrukerombudet

Både Finanstilsynet og Forbrukerombudet har engasjert seg i prisingsdebatten, og begge deltok på møtet torsdag.

– Det er prisverdig av bransjen å ha tatt dette initiativet, sa Anne Merete Bellamy, direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet. Hun fortalte at Finanstilsynet vil føre tilsyn med prisingen i sitt ordinære tilsyn i løpet av 2017.

Også Forbrukerombudet var positive til arbeidet som har vært gjort:

– Jeg vil berømme bransjen, for avviket er nå godt under 10 prosent, sa fagdirektør for bolig Tonje Hovde Skjelbostad.

Hun forklarte at Forbrukerombudet fortsetter å holde prisingsavvikene under oppsikt, og vil ved behov ta kontakt med de enkelte foretakene.

Statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet sa at det er godt med intern justis i bransjen, og pekte på at det er viktig med fortsatt oppfølging.

Både Carl O. Geving fra NEF og Christian Vammervold Dreyer fra Eiendom Norge bekreftet at bransjen vil fortsette arbeidet.

Tiltak i bransjen

På møtet ble det også orientert om de ulike tiltakene som er gjort i foretakene for å sikre at eiendomsmeglernes prising blir gjort tilfredsstillende.

Dag Hegerstrøm fra Privatmegleren fortalte hvordan e-takstproduktet virker og er implementert i boligsalgene – et produkt som er med på å gi transparens for eiendomsmeglerens prising.

Marita W. Kvaale fra Krogsveen forklarte hvordan prising og prisingsavvik nå er underlagt den vanlige internkontrollen.

bransjemøte i oslo

Godt oppmøte: Bransjen, departementene, Oslo kommune, tilsyn og ombud var godt representert på møtet i Oslo. (Foto: Peter Rånås, NEF)

Program for møtet 8. desember 2016:

12:00-12.10: Hvorfor og hvordan tar eiendomsmeglerne kontroll over Oslo-prisingen – Carl O. Geving, adm. dir. Norges Eiendomsmeglerforbund

12.10-12.20: Avvik utropspris/solgtpris. Status og målsetting – Christian V. Dreyer, adm. dir. Eiendom Norge

12.20-12.30: Innføring av tilstandsrapporter i Oslo og Bergen. Eiendomsmeglerens rolle i verdisetting – Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund

12.30-12.40: Hva betyr riktigere prising for forbrukerne? – Carsten H. Pihl, forbrukerrådgiver Norges Eiendomsmeglerforbund

12.40-12.50: Gjeldende rettsregler. Tiltak for å sikre høyere presisjonsnivå i prisingen – Hanne Nordskog-Inger, fagsjef Eiendom Norge, Margrethe Røse Solli, advokat og fagsjef Norges Eiendomsmeglerforbund

12.50-13.00: Arbeidet med innføring av av eTakst. – Dag Hegerstrøm, viseadministrerende direktør i Privatmegleren

13.00-13.10: Avvikskontroll som en del av internkontrollen – Marita Weierud Kvaale, advokat og fagansvarlig i Eiendomsmegler Krogsveen

13.10-14.00: Dialog

Denne saken er i all hovedsak skrevet av forbrukerrådgiver Carsten Pihl i NEF, og er gjengitt her med tillatelse fra NEF. Les den opprinnelige saken her.